5. Simpozij VAO v Bernu, Švica

Virtualni alpski observatorij (VAO) predstavlja 5. simpozij, katerega namen je širjenje znanja in izkušenj med partnerji ter tematsko povezano skupnostjo znanstvenikov in inženirjev. Mednarodni simpozij o raziskovalnih aktivnostih in rezultatih evropskih višinskih raziskovalnih postaj se bo odvijal med 4. in 6. februarjem 2020 v Bernu (CH). Simpozij mladim v znanosti in tehnologiji ponuja platformo, da se lahko predstavijo, hkrati pa predstavlja priložnost za:

  • pridobivanje informacij o najnovejših razvojnih dosežkih,
  • izmenjavo idej,
  • prepoznavane prihodnjih trendov in
  • mreženje s predstavniki mednarodne raziskovalne skupnosti.

VAO deluje na podlagi Alpske konvencije, v kateri so se pogodbenice zavezale k promociji in harmonizaciji raziskovalnega dela ter k tesnemu sodelovanju pri opazovanju, ki bo služilo za boljše razumevanje interakcije med regijami, gospodarstvom in okoljem v Alpah ter pomagalo napovedovati prihodnje dogodke. Znanstvene teme, ki bodo obravnavane v okviru simpozija, so:

  • atmosferska in podnebna variabilnost,
  • podnebni učinki na alpsko okolje, nevarnosti in tveganja,
  • alpski vodni cikel,
  • okolje in človeško zdravje ter
  • izboljšanje infrastrukture.

Avtorji, ki želijo predstaviti svoje delo v okviru omenjenih tem, lahko prispevek oddajo do 5. januarja 2020 preko elektronske pošte info@vao.bayern.de. Dodatne informacije in registracija sta na voljo tukaj, celoten program pa tukaj (v angleškem jeziku).

Stalni sekretariat Alpske konvencije je od januarja 2019 uradna opazovalka tega čezmejnega in interdisciplinarnega sodelovanja, ki omogoča bolj poglobljeno naslavljanje znanstvenih izzivov, ki so med drugim povezani z možnimi učinki okolja na zdravje. Namestnica generalne sekretarke ga. Elmi bo s svojo prisotnostjo na simpoziju v imenu Stalnega sekretariata Alpske konvencije potrdila pomembno vlogo, ki jo ima VAO za nadaljnji trajnostni razvoj v Alpah na podlagi znanstvenih podatkov.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.