25 let skupnih aktivnosti za varstvo alpske biotske raznovrstnosti

Leta 1995, le štiri leta po podpisu Alpske konvencije, je bila na pobudo Francije z namenom izvajanja Konvencije na terenu ustanovljena Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC).

Mrežo je najprej gostil Narodni park Écrins v francoskih Alpah, nato pa je bila šest let kot Projektna skupina za zavarovana območja vključena v Stalni sekretariat Alpske konvencije. ALPARC je postal neodvisno združenje leta 2013.

Narodni parki, naravni parki, naravni rezervati in biosferni rezervati že četrt stoletja pod okriljem ALPARC-a združujejo moči za izmenjavo dobrih praks, poenotenje opazovalnih metod, izvajanje kampanj za ozaveščanje in mnoge druge konkretne aktivnosti.

Zavarovana območja so zadolžena za upravljanje z nekaterimi najbolj dragocenimi naravnimi območji v osrčju Evrope. Večinoma gre za javne ustanove, ki v svoji edinstveni vlogi izvajajo dolgoročna opazovanja, ki so ključna za raziskovalno dejavnost, ter sodelujejo z deležniki iz gospodarstva na svojem ozemlju. Ob vsem tem pogosto nimajo ustrezne kadrovske podpore. Kljub temu, da je na območju Alp skoraj 1000 zavarovanih območij, ki pokrivajo več kot 28 % površine območja Alpske konvencije, pa ta območja nudijo zelo različno raven zaščite. Le približno 10 % alpskega območja je močno zavarovanega (kategoriji IUCN I ali II), leži pa v po večini na višjih nadmorskih višinah – tam je konfliktov rabe tal manj, manjša pa je tudi biotska raznovrstnost.

Zavarovana območja so premajhna, da bi lahko sama po sebi varovala alpsko biotsko raznovrstnost, hkrati pa so izpostavljena tveganju za izolacijo med njimi samimi ter od drugih evropskih gorskih območij zaradi visoko razvitih dolin in aglomeracij ob vznožju Alp. Ravno to je razlog, da se delo ALPARC-a že od njegovega nastanka osredotoča na izvajanje 12. člena Protokola Varstvo narave in urejanje krajine, torej na vzpostavitev ekološkega omrežja širom celotnih Alp, saj članice ALPARC-a predstavljajo njihovo hrbtenico.

Med 16. in 18. septembrom so članice ALPARC-a in njegovi podporniki na praznovali 25. obletnico organizacije na dogodku, ki je združil tehnične seminarje in ekskurzije v zibelki Mreže, Le-Monêtier-les-Bains, Francija, v Narodnem parku Écrins.

Udeležencem je čestitala tudi generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj. Zahvalila se jim je za aktivno vlogo ALPARC-a v vlogi opazovalke Alpske konvencije in dodala: »Človeški dejavnik, osebne interakcije med ljudmi, ki se zavzemajo za enake cilje, so prav tako razlog za veselje. Že od samega začetka so upravljalci parkov in njihovi zaposleni mrežo zavarovanih območij pozdravili z navdušenjem. Nanjo morate biti ponosni in jo vzdrževati tudi v prihodnjih desetletjih!«

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.