Prostorsko načrtovanje

Prostor je omejen vir, podvržen številnim različnim potrebam uporabnikov. To še zlasti velja Alpe, kjer je za človekovo bivanje primernih manj kot 20 % površine, saj so ostale površine prestrme, previsoko ležeče ali preveč oddaljene. Usklajevanje teh zahtev na trajnostni način preko državnih meja je ključnega pomena, zato je potreben močan in predan medresorski pristop za reševanje naraščajočega števila medsebojnih vprašanj na področju prostorskega razvoja in okrepitev trajnostnega razvoja alpskega prostora.

Pogodbenice Alpske konvencije so si zastavile cilj "zagotavljanja varčne in preudarne rabe ter zdravega, usklajenega razvoja celostnega prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnosti naravnih katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohranja oz. obnavlja naravne življenjske prostore. Zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po izrabi, daljnovidno integralno načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih ukrepov" (Alpska konvencija, točka 2b 2. člena). 

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Akcijska skupina 6 EUSALP "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov", ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, ​​obravnava temo prostorskega načrtovanja v eni od svojih podskupin.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.