Vprašanja in odgovori s tematskimi delovnimi telesi

Že drugič v času švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji so se vsa tematska delovna telesa Alpske konvencije zbrala na spletni interaktivni delavnici. Telesa so v času predsedovanja skupaj zabeležila več kot 30 delovnih sestankov.

Skupna delavnica je potekala 25. januarja 2022 in je bila zadnja pred XVII. Alpsko konferenco septembra 2022. Delavnico je skupaj s švicarskim predsedstvom organiziral Stalni sekretariat Alpske konvencije. Namen srečanja je bil zagotoviti platformo za razpravo in izmenjavo med tematskimi delovnimi telesi in tudi EUSALP Akcijsko skupino 6 ter ponuditi udeležencem širši vpogled v trenutno delo.  

Delavnica je bila organizirana v obliki serije intervjujev s predsedujočimi delovnim telesom, ki so nastopili v panelih. Vsakemu so bila zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na njihovo trenutno delo in aktivnosti, rezultate, ki jih bodo oddali v potrditev Alpski konferenci, ter ključen izzive za prihodnje delovanje znotraj njihove stroke. Predsedujoči so po eno vprašanje zastavili tudi eden drugemu, s čimer so ustvarili vzdušje konstruktivnega pogovora med različnimi skupinami. Tokrat je delavnico prvič spremljala tudi grafična zapisničarka, ki je s svojimi sproti nastajajočimi ilustracijami (spodaj) ponudila tudi slikovni vpogled v teme, o katerih so udeleženci razpravljali.

Delo vseh skupin poteka po načrtu in na Alpski konferenci lahko pričakujemo številne pomembne rezultate. Delavnica se je zaključila s pogledom v prihodnost s predstavitvijo Ad hoc delovne skupine za pripravo Večletnega programa dela (VPD) 2023–2030. V naslednjih letih se bo delo vseh teles Alpske konvencije osredotočalo na naslednja prednostna področja: biotska raznovrstnost in ekosistemi, podnebno ukrepanje ter kakovost življenja.

Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije, je delavnico zaključila z zahvalo »vsem predsedujočim, njihovim ekipam ter članom odborov in delovnih skupin za njihovo odlično delo!« Pohvalila je sodelovanje delovnih teles in »bogastvo strokovnosti in raznolikost tem in pristopov znotraj Alpske konvencije«, ki ju predstavljajo, ter izrazila željo, da se bodo lahko ob zaključku mandatov srečali tudi v živo.

#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.