Svetovni dan tal – razmislek o tleh pod našimi nogami

5. december je vsako leto posvečen tlem, zemlji, po kateri hodimo, od katere smo odvisni za proizvodnjo hrane, gradnjo in številne druge namene uporabe tega pomembnega vira, ki se ga pogosto sploh ne zavedamo. Letos je uradna tema svetovnega dneva tal zaslanjevanje pod geslom »utavimo zaslanjevanje tal, okrepimo produktivnost tal«. Zaslanjevanje ogroža ekosisteme, proizvodnjo hrane in njeno trajnostnost v številnih delih sveta. Zaslanjenost negativno vpliva na funkcije tak, zmanjšuje kmetijsko produktivnost ter vodi v slabšanje kakovosti vode, biotske raznovrstnosti tal in še več erozije tal.

Kljub temu, da zaslanjevanje tal v Alpah (še) ni pereč problem, pa potencialna ogroženost tega dragocenega vira narašča z vedno toplejšim podnebjem. Degradacija tal je še vedno eden izmed največjih izzivov v alpski regiji, saj so tla in območja, primerna za gradnjo in kmetijsko rabo, omejena zaradi specifične topografije regije. Alpska konvencija to temo naslavlja v sklopu Delovne skupine Varstvo tal. Njen mandat obsega promocijo vprašanj, povezanih s tlemi, na ravni celotnih Alp ter se osredotoča na trajnostno upravljanje s tlemi, ki ustreza posamezni lokaciji.

Sprejetje strateškega pristopa, ki temelji na medsektorskem in nadnacionalnem sodelovanju, je najboljši način za zagotavljanje trajnostnega upravljanja z našimi tlemi. Alpska konvencija in Alpsko partnerstvo za tla z namenom promocije sodelovanja pri reševanju vprašanj, povezanih s tlemi, sodelujeta s številnimi partnerji. Nedavni novičnik o alpskih tleh, ki ga lahko najdete tukaj, oriše, na kakšen način ti partnerji in ustanove povezujejo upravljanje, znanost in prakso, ter predstavlja nekatere izmed glavnih aktivnosti in dogodkov s področja tal.

Na evropski ravni je bila novembra objavljena Strategija EU za varstvo tal, ki postavlja okvir s konkretnimi ukrepi za varstvo, obnovo in trajnostno rabo tal v Evropski uniji. Namen tega dokumenta je povečati ponor ogljika na kmetijskih tleh, boj proti dezertifikaciji, obnova degradiranih tal ter zagotavljanje zdravega stanja vseh ekosistemov tal do leta 2050.

Številne mednarodne konference, dogodki in omrežja, kot sta na primer EuroSoil Congress in EU Soil Observatory Stakeholders Forum, so letos intenzivno promovirali vprašanja, povezana s tlemi.

Delovanje preko meja in sektorjev je ključno za trajnostno upravljanje in varstvo naših tal, saj tla pod našimi nogami niso omejena z administrativnimi mejami. Alpska konvencija se veseli še enega leta sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov!

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.