Krepitev sodelovanj med okoljskim in prometnim sektorjem

Najpomembnejše evropske prometne osi v smeri sever-jug potekajo skozi alpski lok. To je občutljiv ekosistem, v katerem je ogromno priložnosti za zmanjšanje emisij CO2, zato je sodelovanje med ministri in ministricami za okolje in promet alpskih držav ter Evropsko unijo na tem področju zelo pomembno.

Pobuda »Zavezništvo Simplon« je nastala v letih 2021–2022 s sovpadanjem švicarskega predsedovanja Alpski konferenci in "Züriškemu procesu". Švicarska ministrica za okolje in promet Simonetta Sommaruga je to priložnost izkoristila za spodbujanje sodelovanj med obema področjema.

Zavezništvo Simplon je bilo ustanovljeno 14. januarja 2022 s prvo konferenco alpskih ministrov in ministric za okolje in promet ter Evropsko komisijo. Cilj zavezništva je vzpostaviti sodelovanje med obema področjema na celotnem območju Alp s skupnim akcijskim načrtom.

Geslo je »izogibaj se – preusmeri – izboljšaj«: cilj načrta je zmanjšanje prometnih tokov, kjer je to mogoče, preusmeritev alpskega prometa s cest na železnice ter spodbujanje uporabe tehnologij brez emisij v cestnem in železniškem prometu. Ukrepi se bodo izvajali na treh glavnih področjih prometa: alpskem tovornem prometu, alpskem in čezmejnem potniškem prometu ter alpski turistični mobilnosti. V ta namen se Zavezništvo Simplon opira na obstoječe pobude, jih združuje s podnebnim vidikom kot osrednjo temo in tako ponuja platformo za izmenjavo skupnih ukrepov na območju Alp.

Druga ministrska konferenca je potekala 27. oktobra 2022, med Alpsko konferenco in konferenco na visoki ravni »Züriški proces«, kjer je bil sprejet akcijski načrt.

Alenka Smerkolj, generalna sekretarka: »Transport in okolje sta običajno konfliktni področji, zato sem hvaležna Švici, da se je odločila ugrizniti v to ne ravno sladko jabolko. Bilo je vredno truda: na koncu pogajanj in kopromisov, ter dvajset let po začetku veljavnosti prometnega protokola je akcijski načrt nov rezultat, na katerega smo lahko ponosni. Vemo, kako naprej.«

#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.