Srečanje Akcijske skupine 6 EUSALP-a na Južnem Tirolskem

Srečanje Akcijske skupine 6 (AG6) EUSALP-a se je odvijalo 23. in 24. oktobra 2018 na Evropski akademiji (EURAC) v Bolzanu/Boznu in je bilo organizirano kot “zeleni dogodek”.

Dogodek so uradno otvorili član regionalne vlade Južne Tirolske, odgovoren za prostorsko načrtovanje, okolje in energijo, Richard Theiner, direktor EURAC-a Roland Psenner, in namestnica generalnega sekretarja Alpske konvencije Marianna Elmi, kjer so spodbujali udeležence k nadaljevanju njihovega dela in poudarili pomen izvedbe aktivnosti, začrtanih v delovnem načrtu AG6, ki se osredotočajo na teme alpske regije.

Šesto srečanje AG6 EUSALP-a je zaznamovala aktivna izmenjava mnenj in izkušenj znotraj treh podskupin na temo prostorskega razvoja in varstva tal, kmetijstva in gozdarstva v prihodnosti ter celostnega in trajnostnega upravljanja z vodo. Vse tematske skupine so prišle do pomembnega napredka in rezultatov. Še posebej velja izpostaviti sprejetje zbirke dobrih praks in priporočil na področju “zelenih” infrastrukturnih rešitev za celostno in trajnostno upravljanje z vodami, ki bo kmalu tudi objavljena. 

Člani AG6 so imeli tudi priložnost za izmenjavo mnenj z Elisabeth Schaber (Univerza v Innsbrucku, podskupina 1), prof. Diegom Rinallom (poslovna šola Kedge, podskupina 2) in člani komunikacijske ekipe EUSALP-a (podskupine 2) o konkretni izvedbi delovnega načrta AG6. 

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.