Prisrčen pozdrav naši novi avstrijski info točki!

Alpska konvencija z veseljem naznanja, da je naravni park Ötscher-Tromäuer postal naša najnovejša info točka! V ponedeljek, 11. septembra, so generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj, predsednica Združenja naravnega parka Ötscher-Tromäuer Claudia Kubelka in direktor parka Florian Schublach podpisali memorandum o soglasju, s čimer so formalizirali sodelovanje za prihodnja tri leta.

Ötscher-Tormäuer je zdaj druga info točka v Avstriji, ta naziv ima tudi naravni park Dobrač v Beljaku. Info točke delujejo kot most med Alpsko konvencijo in lokalnimi območji. Namen sporazumov z info točkami je promocija vedenja o Konvenciji in njeno izvajanje.

V svoji novi vlogi info točke bo naravni park Ötscher-Tromäuer prispeval h komunikaciji ciljev in vsebin Alpske konvencije lokalnim skupnostim. Učni in izobraževalni center naravnega parka bo pri tem igral pomembno vlogo.


Štirje stebri, ki predstavljajo temelj naravnega parka – varstvo, izobraževanje, regionalni razvoj in rekreacija – so vzporedni ciljem in protokolom Alpske konvencije. Druge aktivnosti parka pa kažejo na njihovo predanost k bogatenju avstrijskega in mednarodnega alpskega prostora. Dve izmed njih sta na primer razvoj raziskovalnega centra za podnebje, katerega namen je iskanje rešitev za naselja v kontekstu podnebnih sprememb, in status regije KLAR! (vzorčna regija za prilagajanje na podnebne spremembe).

»V čast mi je, da lahko naravni park Ötscher-Tromäuer pozdravim v družino Alpske konvencije. Motiviranost celotne ekipe že pred uradnim imenovanjem v info točko je zelo spodbudna! Stalni sekretariat se izjemno veseli sodelovanja tekom naslednjih treh let,« je dejala Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije.

#Info točke#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.