Predstavljamo vam prvega ACB “caretaker of the month” – skrbnika za izvajanje smernic Alpskega sistema podnebnih ciljev meseca – za sektor Energija!

Agencija za energijo Južne Tirolske - CasaClima s sedežem v Bolzanu/Boznu (I) je nova gonilna sila Energetske skupnosti Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje (ACB).

CasaClima je center odličnosti za energetsko učinkovito ter trajnostno gradnjo in prenovo. Razvil je vrsto pečatov kakovosti in usposabljanj za gradbene proizvode ter certifikatov, ki upoštevajo celovitejši pristop k trajnostni gradnji. Poleg tega CasaClima vodi programe na področju varstva podnebja v občinah, usposabljanja za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetjih, okoljska izobraževanja v šolah ter številne pobude za krepitev zmogljivosti in ozaveščanje.

Na mednarodni ravni je CasaClima sovodja Akcijske skupine 9 (Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije) makroregionalne strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) in sodeluje pri številnih mednarodnih raziskovalnih projektih.

V svoji novi vlogi skrbnice bo CasaClima energetsko skupnost podpirala pri uresničevanju naslednjih smernic za izvajanje Alpskega sistem podnebnih ciljev 2050:

  • Vzpostavitev omrežja regionalnih energetskih koordinatorjev (prednostna smernica)
  • Podpiranje nizkoogljičnih/nizkoenergijskih alpskih življenjskih stilov in poslovnih modelov (prednostna smernica)
  • Omogočanje vsealpske energetske demokracije
  • Podpiranje alpskih administracij v vlogi znanilcev in zgledov za energetski prehod v njihovih prostorih.
Ulrichu Santu, generalnemu direktorju Agencije za energijo Južne Tirolske – CasaClima, ter Benjaminu Auerju, skrbniku Energetske skupnosti, smo zastavili dve vprašanji

V: Kaj vas je spodbudilo, da ste se prijavili na razpis za skrbnika ACB?

Prepričan sem, da izzive, ki jih prinaša potreba po razogličenju naših gospodarstev do leta 2050, lahko uspešno naslovimo le s sodelovanjem na nadnarodni ravni. Zlasti alpske regije se v številnih pogledih soočajo s podobnimi izzivi, pri katerih je lahko čezmejna izmenjava zelo koristna. Če pomislimo na proizvodnjo in distribucijo energije iz obnovljivih virov, pametna omrežja, energetske skupnosti, zbiranje in obdelavo podatkov o energiji - če naštejemo le nekatere - so to vidiki, ki presegajo regionalne ali nacionalne okvirje.

V: Že imate načrt za implementacijo korakov začrtanih smernic izvajanja?

Podrobne načrte bomo izoblikovali v sodelovanju z energetsko skupnostjo. Lahko pa na tej točki podam nekaj okvirnih zamisli. Kot primer lahko vzamemo Mrežo regionalnih energetskih koordinatorjev. Posamezne regije, ki jih mreža povezuje, trenutno zbirajo regionalne podatke samostojno ter na različne načine. Za učinkovito beleženje podatkov, predvsem pa za beleženje učinkovitosti implementacije energetskih strategij, bi potrebovali poenoten pristop, ki bi izboljšal primerljivost. Ena od zamisli je torej priprava smernic ter metodologije za poenoteno zbiranje temeljnih (javnih) energetskih podatkov. Obenem bi morali predvideti tudi krepitev kapacitet energetskih koordinatorjev za teme, ki so nadnacionalnega pomena.

Medtem ko bi v okviru cilja Podpore nizkoogljičnemu/nizko energijskemu življenjskemu stilu in poslovnim modelom v Alpah lahko razmišljali o pripravi spletnih kalkulatorjev za izračun alpskega ogljičnega odtisa za gospodinjstva (številni primeri že obstajajo) in podjetja, ki bi s pomočjo teh kalkulatorjev lahko izvedla samooceno in opredelila možnosti za optimizacijo. V povezavi s tem bi si lahko izoblikovali instrument za kompenzacijo emisij CO2 prek lokalnih projektov za varstvo podnebja. Seveda so nekatere regije bolj napredne kot druge, zato bo izmenjava najboljših praks bistvenega pomena.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.