Praznovanj polno poletje za gorniške vasi!

Za gorniškimi vasmi, pionirsko iniciativo na področju trajnostnega turizma, je naporno poletje. Tekom preteklih nekaj mesecev so se družini pridružile štiri vasi: St. Antönien, Lavin, Guarda in Ardez, ter Steinberg am Rofan in Göriach im Lungau.

St. Antönien, prva gorniška vas v Švici, je uradno postala del iniciative 12. junija 2021. Vasi Lavin, Guarda and Ardez so se pridružile 22. avgusta, obiskala pa jih je Marianna Elmi, namestnica generalne sekretarke Alpske konvencije, ki je bila počaščena, da se je lahko udeležila praznovanja. Gorniškim vasem v Švici izrekamo iskreno dobrodošlico!

 

 

V mescu, ki je sledil, sta potekali proslavi v avstrijskih vaseh. 12. septembra se je gorniškim vasem pridružil Göriach im Lungau, ki je prav tako del UNESCO-vega biosfernega parka Lungau. Istega dne pa je 250 kilometrov Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije, v družini pozdravila vas Steinberg am Rofan. V svojem govoru je izpostavila pomen močnih partnerstev za trajnostni razvoj in pohvalila gorniške vasi za delo, ki ga za prebivalce in obiskovalce opravljajo v okviru Alpske konvencije. Ob tej priložnosti so v počastitev pridobitvi naziva gorniška vas organizatorji slovesnosti postavili križ na vrhu gore Guffert.

 

 

Prebivalci teh novih gorniških vasi si bodo v sodelovanju s svojimi lokalnimi planinskimi organizacijami prizadevali za turizem, ki ceni naravo in lokalno kulturo ter ohranja majhne in posebne kraje v alpskih regijah. Poleg tega trajnostnega pristopa k turizmu vasi prav tako težijo k trajnostnemu razvoju na področju varstva narave in okolja, prostorskega načrtovanja in mobilnosti. S pridružitvijo se vasi obvežejo tudi k izvajanju Alpske konvencije na ravni občine.

Letos bosta del iniciative postali tudi italijanski vasi Balme in Triora, ki se bosta uradno pridružili oktobra. Iniciativa gorniških vasi bo tako samo v letu 2021 sprejela kar šest novih vasi. Ta rast prispeva tudi k vedno bolj izrazitemu mednarodnemu značaju, saj združuje vasi z enakimi ideali iz Avstrije, Nemčije, Italije, Slovenije in, od letošnjega leta, Švice.

Aktivni prebivalci vseh vasi in predstavniki planinskih organizacij so se v začetku septembra sestali na 13. letnem srečanju gorniških vasi. Tridnevno srečanje je potekalo v majhni, vendar čudoviti vasici Lungiarü v Dolomitih (IT). Srečanje je bilo namenjeno povezovanju med starimi in novimi člani ter razpravi o skupnih izzivih, predvsem na temo »Hribovsko kmetijstvo – sanje in resničnost«. Govorci so naslovili doprinos hribovskega kmetijstva k ohranjanju in vzdrževanju kulturne krajine ter izpostavili priložnosti in izzive, ki jih ta panoga oziraje na okoljske vidike, kot je to predvideno v Alpski konvenciji, prinaša občinam in kmetom.

 

 

 

Poleg tega smo 16. septembra 2021 obeležili zelo pomemben dan za Alpsko konvencijo in gorniške vase. Ta datum namreč predstavlja peto obletnico uradnega sodelovanja. Gorniške vasi so eden izmed najuspešnejših projektov izvajanja Alpske konvencije v praksi. Kriteriji, katerim se zaveže vsaka gorniška vas, ter način njihove izvedbe dajejo Alpski konvenciji življenje, obiskovalcem in prebivalcem pa sporoča njene ideje.

»Gorniške vasi že leta kažejo, da sta trajnostni turizem in razvoj, ki je blizu naravi, mogoča ter kako lahko Alpsko konvencijo, predvsem njen Protokol Turizem, uporabimo v praksi. Gorniške vasi nos le »formalno« omrežje, temveč resničen prostor sodelovanja, kjer pride do izmenjave idej, razprav in skupnega razvoja novih vizij,« je iniciativo pozdravila Alenka Smerkolj.
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.