Poročilo IPCC in poziv k ukrepanju

Pretekli teden je Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) objavil alarmantno sporočilo. V zadnjem posebnem poročilu o podnebnih spremembah in obdelovalnih površinah IPCC svari pred pomanjkanjem hrane kot posledico globalnega segrevanja. "To poročilo naslavlja pripravljavce politik ne le kot opozorilo, temveč tudi kot poziv k ukrepanju. Ukrepanju, ki ga lahko definiramo le kot sodelovanje," je dejala generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj.

Poročilo IPCC izpostavlja dejstvo, da so kopne površine že zdaj pod naraščajočim pritiskom človekovih dejavnosti, podnebne spremembe pa ta pritisk le še povečujejo. Novoustanovljena Delovna skupina Alpske konvencije Varstvo talprepoznava ključno vlogo zdravih tal – za blaženje podnebnih sprememb, ohranjanje biotske raznovrstnosti in prehransko varnost. Ta delovna skupina želi prispevati k cilju "zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal", kot je navedeno v točki d) 2. člena Alpske konvencije. Alenka Smerkolj: "Ta izziv zahteva tesno sodelovanje vseh alpskih partnerjev in deležnikov – znanstvenikov, potrošnikov, proizvajalcev, kmetov in industrije – vsi morajo biti vključeni."

V sklopu Deklaracije o podnebnih spremembah je Posvetovalni odbor za alpsko podnebje začel s temeljitim postopkom prepoznavanja kako lahko alpska regija zaobide ovire v boju proti podnebnim spremembam in kateri ukrepi lahko pripomorejo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Prvi rezultati tega procesa so zbrani v publikaciji "Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050". "Potreba po mednarodnih partnerstvih kot hiter odgovor na poročila, kot je poročilo IPCC, so osnovni pogoj za ohranjanje kopenskih ekosistemov in trajnostnega življenjskega okolja za prihodnje generacije," je še dodala Alenka Smerkolj.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.