Podnebni skrbnik meseca: »Vsak, ki ljubi naravo in ljudi v njej, jo želi in jo bo zaščitil«

Robert Traidl je skrbnik Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje za sektor Tla. Ta mesec nam razkriva od kod izvira njegovo navdušenje nad alpskimi tlemi in zakaj so tla tako pomembna za podnebje.

»Kot strasten geograf, ki rad potuje v preteklost s pomočjo izvirne literature, ne morem iti mimo Alexandra von Humboldta. Humboldt uvod v prvo izdajo knjige »Views of nature« (vidiki narave; 1808) zaključil z izjemno pesmijo:

Proste so gore! Sapa napake

V čiste ne dvigne se jasnosti zrake;

Zemlja je krasna povsod, povsod,

Kamor je dojde Odamovi rod. 

Na eni strani priča o močni povezanosti z gorami in naravo, na drugi pa tudi s podobo ljudi, ki ogrožajo naravo s svojimi dejanji. Kljub temu je Humboldt razumel naravo kot povezan ekosistem v modernem smislu.

Velik del tega velikega ekosisitema, ki je bil do danes večinoma spregledal, so tla, na katera se osredotočam že od svojih študentskih dni.

Robert Traidl

 Gorska organska tla: tla leta 2018

Tla opravljajo številne funkcije – so življenjski prostor živali, rastlin in nas, ljudi, in že zato bi jih morali varovati. Poleg tega tla tudi uravnavajo ravnovesji vode in ogljikovega dioksida, ki sta pomembni za podnebje, vendar se ga veliko ljudi ne zaveda. V alpski regiji so zaradi posebne dinamike tla tudi izjemno občutljiva. To dejstvo je bilo izpostavljeno leta 2018, ko so bila gorska organska tla, ki jih pogosto najdemo v Alpah, v Nemčiji imenovan za »tla leta«.

Na srečo pa Humboldt ni imel povsem prav. Čeprav smo ljudje prisotni tudi že v najbolj oddaljenih kotičkih sveta, pa še vedno obstajajo čarobni kraji, vključno z Alpami, ki jih moramo ohraniti.

Moje izkušnje iz vseh let v gorah in pogovori z ljudmi, ki tam živijo, so me naučili: vsak, ki ljubi svojo domovino, naravo in ljudi v njej, jo želi in jo bo zaščitil. V tem dialogu vidim odlično priložnost za prihodnost.«

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.