Podnebje kot osrednja tema 76. Stalnega odbora

Delegacije Stalnega odbora Alpske konference so se srečale na že 76. zasedanju, tokrat v sončni Radovljici. 21. in 22. junija 2023 so bile razprave osredotočene na prednostno področje slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji, ki obravnava podnebne teme, ter druge teme, ki bodo prispevale k naslednji Alpski konferenci leta 2025. To je bila prva seja Stalnega odbora v okviru slovenskega predsedovanja.

Predsedstvo je delegacije obvestilo o svojem dvoletnem programu s tremi prednostnimi tematskimi področji: kakovostjo življenja kot glavno temo, izobraževanju o okolju s poudarkom na podnebnih spremembah ter biotski raznovrstnosti. Slovenija je predsedovanje prevzela za Švico na XVII. Alpski konferenci v Brigu konec oktobra 2022. Slovensko predsedstvo izvaja aktivnosti predsedovanja od začetka leta 2023.


Eno izmed prednostnih tematskih področij predsedovanja je izobraževanje o okolju s poudarkom na podnebnih spremembah. V okviru te teme bo 28. in 29. septembra 2023 v Bohinju potekala mednarodna konferenca »Šole za podnebje ukrepe v Alpah«. Konferenca se bo osredotočala na formalno in neformalno izobraževanje o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje za mlade med 5. in 19. letom.

Na dnevnem redu je bila tudi razprava o izvajanju prednostnega področja Večletnega programa dela 2023–2030 »ambiciozni podnebni ukrepi«, ki je povezan s prednostno temo predsedovanja. Delegacije so predstavile trenutne aktivnosti, ki prispevajo k doseganju zavez v okviru prednostnega področja VPD-ja, in razpravljale o največjih priložnostih in izzivih pri izvajanju.

Kakovost življenja v Alpah je tema 10. Poročila o stanju Alp - na 76. seji Stalnega odbora je ad hoc delovna skupina delegacije obvestila o procesu priprave ter strukturi poročila, ki jo je Stalni odbor potrdil. Končno poročilo bo predstavljeno na XVIII. Alpski konferenci januarja 2025. V imenu delovne skupine Univerza v Ljubljani izvaja anketo o kakovosti življenja, katere rezultati bodo vključeni v poročilo. Anketa je odprta do 31. julija 2023.

Stalnemu odboru je bilo predstavljeno tudi nedavno delo Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). Letošnje zasedanje YPAC-a je potekalo v Sonthofnu (Nemčija), delegacije desetih šol pa so razpravljale o kakovosti življenja, prednostni temi slovenskega predsedovanja. Dijaki in dijakinje Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika so predstavili končne resolucije.

Seje Stalnega odbora se je tokrat udeležila tudi delegacija Andske gorske pobude. Njeni predstavniki in predstavnice so orisali trenutno dogajanje v okviru pobude in z delegacijami Alpske konvencije razpravljali o transnacionalnem sodelovanju na gorskih območjih ter njihovemu upravljanju.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.