Ogenj v Alpah: poudarek na upravljanju z vodami v času podnebnih sprememb

V okviru pobude »Ogenj v Alpah« so 14. avgusta so alpske vrhove od Slovenije do Švice osvetlili plameni. Namen pobude je podati močno sporočilo o potrebi po ohranjanju naravne in kulturne dediščine v alpski regiji. To sovpada tudi s cilji Alpske konvencije, zato smo v Stalnem sekretariatu z veseljem prisostvovali na dogodku, ki ga je naa avstrijska info točka v Beljaku organizirala v Naravnem parku Dobrač.

Ko se je 14. avgusta zmračilo so, v skladu z požarnovarnostnimi ukrepi, na visokih nadmorskih višinah zagoreli ognji, ki so simbolizirali solidarnost med alpskimi državami in regijami. Z njimi so organizatorji dogodkov želeli poudariti, da se okoljski izzivi ne končajo na mejah držav, in izpostaviti edinstvenost Alp – regije, ki je edinstvena in notranje povezana na številne načine.

Poudarek letošnje izvedbe Ognja v Alpah je bilo upravljanje z vodami v času podnebnih sprememb. Podnebne spremembe imajo na Alpe še večji učinek, kot na njim sosednje regije, kar vpliva tudi na vodno ravnovesje v regiji. Podnebne spremembe vplivajo na alpsko krajino in vodna telesa, padavine so vedno bolj pogoste v obliki dežja namesto snega, obdobja izdatnih padavin in suš pa postajajo bolj izrazita. Prav tako se sneg stali hitreje, višanje temperatur zraka pa spodbuja taljenje ledenikov in izhlapevanje. Vsi ti dejavniki vplivajo na naravne zaloge vode v Alpah, od katerih je odvisno prebivalstvo v številnih regijah po Evropi.

Pobuda Ogenj v Alpah izvira iz 90. let prejšnjega stoletja, približno v istem času pa je bila podpisana tudi Alpska konvencija. Ozaveščanje o varstvu Alp je torej dobrodošla pobuda za Konvencijo, ki že 30 let utira pot trajnostnemu življenju v Alpah.

Še posebno v preteklih nekaj letih so bile v okviru Alpske konvencije sprejete številne strategije za prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povezano trajnostno upravljanje voda. Njihovo izvajanje pa je odvisno od vseh ravni – nacionalne, regionalne in lokalne. Še posebej na lokalni ravni je ključno, da prebivalci Alp temo razumejo in so o njej ozaveščeni. Ravno zato so dogodki, kot je Ogenj v Alpah, tako pomembni.

Naša sodelavka Živa Novljan je pred kratkim v slovenskem programu avstrijske ORF spregovorila o pobudi Ogenj v Alpah in ozaveščanju o edinstvenem alpskem okolju. Celoten intervju v slovenskem jeziku je na voljo tukaj.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.