Obnovitev sodelovanja z avstrijsko info točko

Stalni sekretariat Alpske konvencije je obnovil sporazum o sodelovanju (memorandum o soglasju) z avstrijsko info točko, Naravnim parkom Dobrač v Beljaku.

Januarja 2023 je bil Dogovor o soglasju podaljšan za nadaljnja tri leta, v katerih bo info točka še naprej izvajala dejavnosti za ozaveščanje o Alpski konvenciji in spodbujanje njenega izvajanja v Avstriji.

Naravni park Dobrač je ob prvem podpisu sporazuma 3. aprila 2019 postal sedma info točka Alpske konvencije in prva na avstrijskem ozemlju.

»Info točke so ključni del mreže Alpske konvencije, saj predstavljajo povezavo z ozemlji, kjer se konvencija izvaja. Zelo me veseli, da je Naravni park Dobrač sodeloval z nami kot prva info točka v Avstriji, še bolj pa, da so se odločili, da bodo to vlogo opravljali tudi v prihodnjih letih! Z njihovim sodelovanjem aktivno prispevajo k izpolnjevanju našega skupnega poslanstva – voditi trajnostno življenje v Alpah,« je povedala Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije.

 

#Info točke
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.