Obnovitev sodelovanja s CBD in Karpati

Nov memorandum o sodelovanju med Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo in Konvencijo o biološki raznovrstnosti (CBD) je bil predstavljen na 7. konferenci pogodbenic Karpatske konvencije, ki je med 11. in 13. oktobrom 2023 potekala v Beogradu, Srbija.

Ta nove memorandum predstavlja nadgradnjo prvega sporazuma, ki so ga vse tri konvencije sklenile maja 2008. Posodobljeno besedilo odraža nov globalni okvir za biotsko raznovrstnost Kunming-Montreal in pripravljenost na krepitev sinergij med konvencijami in njihovimi aktivnostmi.

Alpska in Karpatska konvencija imata za seboj že veliko let uspešnega sodelovanja na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja v svojih gorskih regijah. Konvenciji imata obojestranski status opazovalk v delovnih telesih, kar omogoča reden pretok informacij o trenutnih aktivnostih in izzivih. Poleg tega so strokovnjaki iz posameznih delovnih skupin Alpske in Karpatske konvencije v redni izmenjavi in se udeležujejo sestankov skupin druge konvencije. Gorska biotska raznovrstnost je vedno bila pomembno področje sodelovanja, na to temo pa je bilo v preteklosti že organiziranih več skupnih dogodkov.

Nov memorandum o sodelovanju podpira uskladitev aktivnosti na področju biotske raznovrstnosti v Alpah in Karpatih z novim globalnim okvirjem za biotsko raznovrstnost. Poleg tega na mednarodni ravni pripomore k ozaveščanju o vrednosti gorske biotske raznovrstnosti in izzivih njenega ohranjanja – na primer v konteksti revizije programa dela CBD na področju gorske biotske raznovrstnosti.

Konvencije nameravajo memorandum izvajati s svojimi prispevki v globalnih procesih v zvezi z gorami, kot so na primer »Pet let ukrepanja za razvoj v gorskih regijah« (2023-2027) in izmenjave z drugimi gorskimi regijami po svetu (npr. Andi in Hindukuš-Himalaja), s čimer se krepi glas gora.

»Uskladitev regionalnega varstva biotske raznovrstnosti z ukrepi na globalni ravni seveda zahteva politično koordinacijo in predvsem skupno vizijo. Nov memorandum o sodelovanju bo pomagal Alpam in Karpatom pri doseganju globalnih ciljev, hkrati pa upamo, da bomo s tem navdahnili tudi druga gorska območja po svetu,« je dejala Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije po predstavitvi memoranduma.

#Mednarodno sodelovanje
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.