Andi srečajo Alpe!

Na Alpski konvenciji smo počaščeni, da smo lahko v drugi polovici junija gostili in razpravljali s predstavniki in predstavnicami iz Andov. Delegacija Andske gorske iniciative je obiskala Alpe in Karpate, kjer so se seznanili z regionalnim in čezmejnim sodelovanjem v gorskih območjih.

Andski delegaciji je bila v prostorih Stalnega sekretariata Alpske konvencije v Innsbrucku najprej predstavljeno delovanje Alpske konvencije in vloga sekretariata v njenih procesih. Delegati in delegatke so s predstavniki in predstavnicami sekretariata razpravljali o izzivih trajnostnega razvoja v gorskih območjih in možnostih za boljšo zastopanost gorskih območij v globalnih procesih.


Predstavitev ostalih procesov v okviru Alpske konvencije se je nadaljevala z obiskom Ministrstva za naravne vire in prostor, ki trenutno vodi predsedovanje Alpski konvenciji. Tekom sestanka v Ljubljani je predsedstvo predstavilo svoj program za prihodnji dve leti, vključno s prednostnimi področji izobraževanje o podnebnih spremembah, biotska raznovrstnost in kakovost življenja. To so tudi nekatere izmed glavnih tem, s katerimi se trenutno ukvarja Andska gorska iniciativa. Temu je sledila razprava o pomenu mednarodnega sodelovanja na področju okolja, kjer ima Slovenija številne izkušnje.

»Trajnostni razvoj gora je vključen v Agendi 21, ki izpostavlja ključno vlogo gora v vseh vidikih življenja. Okrepljena partnerstva med Alpami in Andi ter drugimi gorskimi območji pomagajo krepiti skupen glas svetovnih gorstev na globalnih vrhov. Resnično verjamem, da nas takšne interakcije bogatijo in nam dajejo nove ideje za delo – iskrene povratne informacije naših kolegov in kolegic nam pomagajo videti tako naše kakovosti kot tudi tista področja, kjer imamo še prostor za izboljšave. Zelo sem vesel, da smo imeli priložnost za to izmenjavo, našim prijateljem in prijateljicam iz Andov pa želim vse dobro pri njihovih prihodnjih (gorskih) prizadevanjih!« je dejal Emil Ferjančič, predsedujoči Stalnemu odboru.


V sklopu obiska v Sloveniji je bil organiziran tudi obisk info točke Alpske konvencije v Mojstrani, ki jo gosti Slovenski planinski muzej. V kombinaciji s pohodom do slapu Peričnik v Triglavskem narodnem parku je obisk andski delegaciji ponudil prvovrsten pogled v alpska okolja, zgodovino in naravo!

Delegacija je obiskala tudi upravo Triglavskega narodnega parka na Bledu. Tekom obiskov so razpravljali o najrazličnejših gorskih temah, vključno z biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami, regionalnim in lokalnim izvajanjem politik ter komuniciranjem s splošno javnostjo.


Andska delegacija se je 22. junija udeležila tudi 76. seje Stalnega odbora, ki je potekala v Radovljici. Delegacija je pripravila predstavitev aktivnosti Andske gorske iniciative in svoje strategije.

Tekom svojega obiska se je andska delegacija seznanila s še enim primerom čezmejnega gorskega sodelovanja. V Karpatih so spoznali »sestro« Alpske konvencije – Karpatsko konvencijo!

»V Alpski konvenciji smo počaščeni, da smo lahko gostili Andsko gorsko iniciativo. Andi so neverjeten gorski ekosistem z zelo različnimi značilnostmi od tistih, ki jih imajo Alpe, vendar si z njimi vseeno delimo skupne izzive. Imeli smo številne dragocene razprave o različnih temah, ki so pomembne za naše gore, o tem, kako delati skupaj preko meja in o pomembnosti izpostavljanja gora na globalnem nivoju!« je dodala Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije.

Obisk je bil organiziran v tesnem sodelovanju z UNEP Dunaj, Karpatsko konvencijo, slovenskim predsedstvom Alpski konvenciji na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Triglavnskim narodnim parkom in Slovenskim planinskim muzejem.

#Mednarodno sodelovanje
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.