Mladi o Alpah

Mladi iz Alpske regije so se srečali že dvanajstič na skupni razpravi o alpskih temah in iskali rešitve kako izboljšati življenje v Alpah. Letos se je srečanja udeležilo 100 članov mladinskega parlamenta in so se posvetovali o demografskih spremembah. Delo je potekalo v štirih odborih, kjer so predlagali 16 predpostavk na štiri različna stališča o demografskih spremembah: »Privlačnost alpskih regij«, »Zaposlitveni trendi«, »Begunci in vključevanje« ter »Varstvo narave«. Ob koncu so izvolili 10 predpostavk kot »sporočilo mladih« in bodo prestavljene državnim, regionalnim in lokalnim politikom v prihodnjih tednih. Poleg odborov ima mladinski parlament tudi skupino za odnose z javnostmi za poročanje o aktivnostih. 

#Mladi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.