Lokalni podnebni ukrepi: Primeri dobrih praks v alpskih mestih in za alpska mesta

Mesta in urbani prostori imajo ključno vlogo pri prilagajanju na in blaženju podnebnih sprememb. Njihov uspeh pri odzivanju na podnebne izzive je odvisen od lokalnega sodelovanja in usklajevanja, ki poteka med sektorji in skupnostmi. Da bi olajšali komunikacijo in izmenjavo na to temo, je bila 18. junija 2021 organizirana spletna delavnica vzajemnega učenja o lokalnih podnebnih ukrepih v alpskih mestih.

Na delavnici so bili s strokovnimi predstavitvami o zeleni infrastrukturi v mestih Bolzano (IT), Lugano (CH) in izven Alp v Glasgowu (UK) ter o upravljanju in strateškem načrtovanju v mestih Brig-Gils (CH) in Kempten (DE) preučeni primeri najboljših praks v mestih. Predstavitve si lahko prenesete tukaj. Glavna ugotovitev je bila, da je podnebju prijazno prostorsko načrtovanje proces, ki ga je treba izvajati v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki, predvsem pa s prebivalci.

Govorci so izpostavili tudi vse večjo vlogo in pomen okoljskih podatkov za naslavljanje podnebnih sprememb v mestih ter zlasti nujnost pravilnega zbiranja, obdelave, upravljanja in uporabe podatkov. Ti podatki morajo biti vedno javni, metode in postopki, ki se uporabljajo za njihovo merjenje, pa morajo biti dostopni vsem.

Na koncu so govorci poudarili, da je treba nujno ukrepati tako na področju prilagajanja podnebnim spremembam kot na področju blaženja, ter spodbudili redne izmenjave med mesti in kraji.

Delavnica se je zaključila z napovedjo švicarskega predsedstva Alpske konvencije o naslednjih korakih na temo alpskih mest. Alpska mesta so ena od prednostnih nalog predsedstva, zlasti zaradi podnebnih, okoljskih in družbenih izzivov, s katerimi se soočajo. Švica je skupaj z alpskimi mesti in drugimi partnerji v okviru Teritorialne agende 2030 začela izvajati pilotni projekt "Podnebni ukrepi v alpskih mestih". Cilj projekta je opolnomočiti mesta in njihove prebivalce, da razvijejo ustvarjalne zamisli in s hitrimi ukrepi "od spodaj navzgor" spodbudijo razvoj in izvajanje dolgoročnih podnebnih strategij v okviru prostorskega načrtovanja. Njegovi rezultati bodo vključeni tudi v 9. poročilo o stanju Alp, ki bo posvečeno temi alpskih mest.

Delavnico o podnebnih ukrepih v alpskih mestih je ob podpori Stalnega sekretariata Alpske konvencije in organizacije ESPON organiziral švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj ARE.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.