Letni forum EUSALP

Prvi letni forum EUSALP je potekal prejšnji teden v Münchnu. Predstavniki držav in regij so na EUSALP Generalni skupščini sprejeli »Skupno deklaracijo«, v kateri pozdravljajo do sedaj dosežene rezultate na vseh nivojih izvrševanja Strategije in Akcijskega načrta, zlasti v Akcijskih skupinah, in pozivajo k tesnejšemu sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi deležniki za trajnostni uspeh Strategije. 
Letni forum EUSALP je vključeval številne dogodke: od interaktivne konferenca mladih, na kateri je sodelovala namestnica generalnega sekretarja Alpske konvencije ga. Marianna Elmi, do delavnice namenjene povezovanju in izmenjavi informacij med različnimi akcijskimi skupinami in Evropsko komisijo ter zasedanj z aktivnostmi Programa Območja Alp.  Na »Forumu državljanov« – stojnicah, odprtih za javnost – so se predstavili Alpska konvencija, vseh 9 akcijskih skupin EUSALP, Evropska komisija ter Program Območje Alp. Javnost je s tem imela možnost konkretnega vpogleda v delo omenjenih deležnikov. 
Akcijska skupina 6, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, se je na stojnici predstavila s svojimi aktivnostmi na treh področjih: prostorski razvoj in ohranjanje tal, v prihodnost usmerjeno kmetijstvo in gozdarstvo ter intergirano in trajnostno upravljanje z vodami. Obiskovalce sta na stojnico Akcijske skupine 6 privabila tudi projekta »Next Generation 2030«, za katerega je dalo pobudo bavarsko predsedstvo in ki naslavlja mlade ter hribovsko kmetijstvu, ter projekt »PureAlps«  o težko razgradljivih delcih iz atmosfere v alpski regiji. 
22. novembra je potekalo tudi srečanje izvršilnega odbora EUSALP, na katerem sta bila v okviru »Alpine Region Preparatory Action Fund (ARPAF)« odobrena dva projekta Akcijske skupine 6: »CirculAlps« na temo krožnega gospodarstva, v sodelovanju  z Akcijsko skupino 2, ter »Alpjobs« na temo demografskih sprememb, pripravljen skupaj z Akcijsko skupino 3. 

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.