Komunikacija EUSALP javnosti

Vodje akcijskih skupin EUSALP so se 26.-27. junija 2017 srečali v Münchnu na sestanku partnerjev projekta AlpGov in razpravljali o vprašanjih komunikacije. Pripravili so smernice za pripravo celovite komunikacijske strategije EUSALP ter razpravljali o strukturi EUSALP Platforme Znanja, s poudarkom na možnostih tematskega vključevanja akcijskih skupin.

Usklajevali so tudi dogovor o izvajanju v okviru Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (Alpine Region Preparatory Action Fund-ARPAF), s katerim je Evropski parlament dodelil sredstva za implementacijo EUSALP. Dogovor sklenjen med vodji akcijskih skupin bo predstavljen Usmerjevalnemu odboru, ki se sreča 3.-4. julija 2017.

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.