Spodbude za trajnostno rabo tal

Ustvarjanje spodbud za pametno rabo tal in trajnostne občine je bil glavni cilj projekta Impuls4Action, ki ga je razvila Akcijska skupina 6 EUSALP, izvedli pa so ga skupaj s partnerji iz Akcijskih skupin 1 in 7. projekt se je osredotočal na pripravo zbirke orodij za lokalne in regionalne deležnike, ki vključuje ukrepe za varstvo tal na področjih upravljanja voda, notranjega razvoja in ohranjanja šotišč. Raziščite zbirko orodij »Less Land Take«!

Zaključna konferenca Impuls4Action, ki je potekala 20. maja 2021, je poudarila izvajanje ukrepov za trajnostno rabo in varstvo tal. Strokovnjaki in predstavniki mladih so raziskovali te ukrepe z vidika znanosti, gospodarstva, družbe in okolja. Generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj je poudarila, da lahko na dolgi rok ohranitev in trajnostno upravljanje našega alpskega naravnega bogastva lahko dosežemo le s sodelovanjem in vključitvijo glavnih deležnikov

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.