Gorska dimenzija sodelovanja: študija primera "Alpe"

Na enodnevnem strokovnem seminarju o spodbujanju razvoja v gorskih območjih v Evropski uniji, ki bo v organizaciji generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske komisije potekal 9. novembra v Bruslju, bo Alpsko konvencijo zastopala namestnica generalnega sekretarja ga. Marianna Elmi, ki bo zainteresiranim deležnikom  predstavila projekt mednarodnega sodelovanja v Alpah.

Ga. Elmi bo predstavila dobre prakse in projekte sodelovanja na območju z ozirom na politike EU: "Skupne prioritete spodbujanja implementacije ciljev in specifičnih pravil, zapisanih v Alpski konvenciji in njenih protokolih, so opredeljene v našem Večletnem programu dela 2017-2022. Ponujajo okvir za aktivnosti, strategije in orodja za izboljšanje življenjskih pogojev in naslavljajo izzive, s katerimi se sooča alpsko območje, kot so podnebne spremembe, dostopnost urbanih središč in intenzivnost prometa, izseljevanje in staranje prebivalstva."

Alpe so življenjski prostor več kot 14 milijonov ljudi in prostor za rekreacijo še veliko več obiskovalcev vsako leto, hkrati pa predstavljajo dragoceno in zelo občutljivo območje v osrčju Evrope. Od podpisa Alpske konvencije je minilo že 27 let, še danes pa služi kot vzor drugim območjem po svetu. 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.