Generacija F3 - Fit for Future

Kako podnebne spremembe vplivajo na brezdomstvo na Avstrijskem Tirolskem ali na nosečnice na Južnem Tirolskem? Kaj lahko naredimo, da situacijo izboljšamo? Se bosta kmetijstvo in turizem v obeh regijah lahko prilagodila na podnebne spremembe in kakšne prakse prilagajanja, strategije in možnosti obstajajo? Se število naravnih nesreč na Tirolskem povečuje? Če ja, kako lahko te nevarnosti naslavljamo?

 

To so nekatera vprašanja o lokalnih pristopih prilagajanja na podnebne spremembe v Alpah na katera je odgovore iskalo 82 srednješolcev iz obeh regij (Tirolske in Južne Tirolske) v okviru prvega dogodka »Generacija F3 - Fit for Future*« (pripravljeni na prihodnost). Na dogodku, ki je potekal junija 2018, je generalni sekretar Alpske konvencije, veleposlanik Markus Reiterer, aktivno sodeloval in razpravljal z mladimi; poudaril je tudi pomen oblikovanja zavesti in novih, inovativnih pristopov k prilagajanju na podnebne spremembe. »Navdihujoče je videti toliko angažiranih mladih, polnih pametnih in inovativnih idej za obravnavo podnebnih sprememb v Alpah. Zelo sem optimističen, ko vidim te mlade ume, ki iščejo nove načine kako svoje domove bolje prilagoditi podnebnim spremembam; še več, verjamem, da nameravajo ostati v regiji, in to je pravzaprav cilj – kako »naše« Alpe ohraniti primerne za bivanje« je zaključil generalni sekretar.

* Generacija F3 - Fit for Future je trans-disciplinaren in interdisciplinaren izobraževalno-raziskovalno-sodelovalni projekt med oddelkom za geografijo Univerze v Innsbrucku, evropske akademije v Bolzanu/Boznu (Eurac Research), dvema srednjima šolama na Tirolskem in dvema srednjima šolama na Južnem Tirolskem. Projekt financira Avtonomna pokrajina Bolzano/Bozen-Južna Tirolska.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.