Druga izmenjava info točk v slikoviti Mojstrani!

Od 21. do 23. novembra 2023 so se drugič sestale info točke Alpske konvencije. Predstavniki petih informacijskih točk, manjša ekipa Stalnega sekretariata Alpske konvencije in predstavnica slovenskega predsedstva so se odpravili na informacijsko točko v Mojstrano v Sloveniji, ki se nahaja v Slovenskem planinskem muzeju.

 

 

 

 

Na dnevnem redu so bile najnovejše informacije slovenskega predsedstva Alpske konvencije in dejavnosti Stalnega sekretariata. Vsaka info točka je predstavila tudi, s čim so se ukvarjali v preteklem letu.

Na delavnici so info točke lahko izmenjale svoja razmišljanja in skrbi, izzive in rešitve ter se povezale znotraj skupine.

Dvodnevna izmenjava se je zaključila z ogledom Slovenskega planinskeza muzeja in info točke Mojstrana, ki vključuje razstavo o zgodovini planinstva v Sloveniji in igro pobega v bivak.

To je bila druga izmenjava, ki je združila info točke Alpske konvencije; prva je potekala leta 2022. Druga izmenjava je predstavljala nadaljevanje lani dogovorjenih ciljev in obravnavanih idej, hkrati pa priložnost, da vsi spoznajo najnovejšo info točko Alpske konvencije, naravni park Ötscher-Tormäuer!

Informacijske točke delujejo kot most med Alpsko konvencijo in lokalno ravnjo. Zaradi močne povezanosti z območji, na katerih se nahajajo, lahko Alpsko konvencijo približajo ljudem tako, da komunicirajo njene cilje ter v aktivnosti vključujejo prebivalce, upravne organe, turiste, ustanove ter zasebne in javne organizacije.
Alpska konvencija ima trenutno osem info točk: tri v Italiji, dve v Sloveniji, eno v Franciji in dve v Avstriji. Med svojimi številnimi dejavnostmi sodelujejo na našem vsakoletnem festivalu Brati gore, izvajajo pa tudi lastne dejavnosti ozaveščanja in komuniciranja.

#Info točke#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.