Povezovanje gora na konferenci COP27

Konferenca pogodbenic UNFCCC COP27, ki med 6. in 18. novembrom poteka v Šarm el Šejku (Egipt), je odlična priložnost, da združimo moči z drugimi svetovnimi regijami ter opozorimo na močnejši vpliv podnebnih sprememb na gorska območja. Poleg predstavnikov Himalaje Hindukuša, Karpatov in Andov ter predsednika alpskega podnebnega odbora Helmuta Hojeskyja je na spremljevalnem dogodku o sodelovanju in partnerstvu med gorskimi območji spregovorila tudi generalna sekretarka Alenka Smerkolj.

Dogodek so v Kriosfernem paviljonu skupaj gostili Mednarodni center za celostni razvoj gora (ICIMOD), Program Združenih narodov za okolje (UNEP) in Stalni sekretariat. Konkretni pogovori o možnostih sodelovanj so bili obravnavani na številnih nadaljnih dvostranskih srečanjih.

»Alpska konvencija obravnava blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje kot celostno temo z medsektorskimi, meddržavnimi in medorganizacijskimi partnerstvi. Želimo pospešiti napredek in vpliv, spodbuditi nove zamisli, pomagati pri preprečevanju morebitnih konfliktov in oblikovati učinkovitejše politike. K temu spodbujamo vse!« je v izjavi na visoki ravni poudarila Alenka Smerkolj.

Konferenca pogodbenic UNFCCC COP27, ki med 6. in 18. novembrom poteka v Šarm el Šejku (Egipt), je odlična priložnost, da združimo moči z drugimi svetovnimi regijami ter opozorimo na močnejši vpliv podnebnih sprememb na gorska območja. Poleg predstavnikov Himalaje Hindukuša, Karpatov in Andov ter predsednika alpskega podnebnega odbora Helmuta Hojeskyja je na spremljevalnem dogodku o sodelovanju in partnerstvu med gorskimi območji spregovorila tudi generalna sekretarka Alenka Smerkolj.

Dogodek so v Kriosfernem paviljonu skupaj gostili Mednarodni center za celostni razvoj gora (ICIMOD), Program Združenih narodov za okolje (UNEP) in Stalni sekretariat. Konkretni pogovori o možnostih sodelovanj so bili obravnavani na številnih nadaljnih dvostranskih srečanjih.

»Alpska konvencija obravnava blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje kot celostno temo z medsektorskimi, meddržavnimi in medorganizacijskimi partnerstvi. Želimo pospešiti napredek in vpliv, spodbuditi nove zamisli, pomagati pri preprečevanju morebitnih konfliktov in oblikovati učinkovitejše politike. K temu spodbujamo vse!« je v izjavi na visoki ravni poudarila Alenka Smerkolj.
#Obiski#Mednarodno sodelovanje
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.