Konferenca o trajnostnem outdoor turizmu

Šport na prostem je eden od najpomembnejših sektorjev turizma v Alpah, v času COVID-19 krize pa je le še pridobil na pomenu, ne le v ALpah, temveč po velem svetu. Poleg trajnostnosti potrebujemo tudi ustrezne okvirne pogoje. Udeleženci konference "Turizem na prostem z dogloročno vizijo" so bili soglasni, da je za dolgoročen uspeh potrebna gospodarska, okoljska in družbena trajnostnost na vseh področjih turizma. Konference, ki je potekala 16. in 17. novembra in sta jo na pobudo nemškega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrso varnost organizirala Povezanost v Alpah in CIPRE International, se je udeležilo več kot 300 udeležencev, predstavljeni pa so bili trendi, gonila razvoja in tveganja. O trajnostnosti na svojih področjih so govorili in razpravljali predstavniki znanosti, destinacij, planinskih društev, nevladnih organizacij, turističnih vodičev in organizatorjev potovanj, industrije outdoor opreme in digitalnih informacijskih platform. Kot ključni vidiki razprav so bili izpostavljeni upravljanje obiska, digitalizacija, mobilnostne rešitve, sodelovanje, družbeni vidiki in potreba po turizmu, ki ima temelje v delujoči skupnosti.

Generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj je poudarila "Tema turizma na prostem je izjemnega pomena. Pomembna je bila že prej, to pa je se je s krizo COVID-19 le še okrepilo. Hkrati je bil turistični sektor močno prizadet in vsi iščejo rešitve. Veseli me, da Alpska konvencija ponovno nudi platformo za razpravo med številnimi deležniki, saj le skupaj lahko najdemo ustrezne rešitve. Če želimo najti te rešitve in izboljšati odpornost na krize pa se moramo poslušati in tudi slišati."

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.