Obeleženje 15 izvedb YPAC-a posvečeno mladinskemu političnemu angažmaju

Letos je Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) obeležil svojo 15. izvedbo, ki je bila posvečena neumornemu angažmaju mlajših generacij, ki se zavzemajo da so tudi oni uslišani v političnem procesu.

Mladinski parlament prav tako prikazuje vrednost spodbujanja mednarodnega sodelovanja, saj v njem sodeluje deset šol iz sedmih alpskih držav.

Med 23. in 26. marcem 2021 so se dijaki teh šol zbrali na spletu in razpravljali o trenutnih izzivih z alpske perspektive.

Tema tokratnega Mladinskega parlamenta so bile pravice otrok, saj gre za temo, ki se neposredno nanaša na delegate, hkrati pa je aktualna tudi zaradi trenutne zdravstvene situacije.

Tekom generalne skupščine so delegati YPAC-a sprejeli osem resolucij, ki pokrivajo številne za mlade pomembne teme. Resolucije vključujejo rešitve za motivacijo in vključevanje mladih v politiko z znižanjem starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let ter z vključevanjem članov mladinskih svetov v lokalne parlamente.

Prav tako pomembna resolucija se nanaša na zagotavljanje večje vključenosti otrok s telesnimi okvarami, mladi delegati pa pozivajo k, na primer, izboljšanju dostopnosti igrišč. Delegati YPAC-a nadalje zahtevajo boljše rešitve za podporo otrokom duševnimi težavami.

Delegati so poleg tega glasovali za večjo odprtost do drugih verstev ter za večjo ozaveščenost in sprejemanje lezbijk in gejev ter biseksualnih in transseksualnih otrok.

Mladinski parlament demonstrira predanost mladih, da ne le izrazijo svoje mnenje v politiki, temveč tudi da so njihova mnenja slišana.

Vsem delegatom, organizatorjem YPAC-a, učiteljem, šolam, finančnim podpornikom ter vsem ostalim, ki so s svojim trdim delom zaslužni za uspeh prvega digitalnega YPAC-a iskreno čestitamo!

 

»Mladinski parlament uteleša izjemno pestrost, ki je ena izmed največjih prednosti alpskega prostora. Je dokaz, da je grajenje partnerstev med ljudmi iz različnih jezikovnih območij mogoče in zaželeno.«
- Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije

 

#Mladi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.