Beljak gosti prvo avstrijsko info točko Alpske konvencije

Na dan pred XV. Alpsko konferenco (3. april 2019) je naravni park Dobrač s podpisom sporazuma o sodelovanju postal sedma info točka Alpske konvencije in prva na ozemlju Avstrije. Iniciativo močno podpirajo dežela Koroška skupnosti naravnega parka Čajna, Podklošter in Plajberk pri Beljaku ter mesto Beljak, kjer se nahaja pisarna naravnega parka Dobrač (AT).

Beljak je že leta 1997 postal prvo "Alpsko mesto leta". "Beljak je že 20 let simbol trajnostnosti. Cilji in štirje stebri naravnega parka Dobrač (1. izobraževanje,2. rekreacija, 3. regionalni razvoj in 4. zaščita ekoregije) se skladajo s cilji Alpske konvencije ter njenih protokolov in deklaracij. Kot kontaktna točka Alpske konvencije za splošno javnost na terenu bo info točka Beljak zagotovo pripomogla k optimalni implementaciji Alpske konvencije", je dejal generalni sekretar Alpske konvencije veleposlanik Markus Reiterer, ki je zelo zadovoljen s sodelovanjem z naravnim parkom Dobrač in mestom Beljak. "Danes, bolj kot kadarkoli, se Alpska konvencija lahko izpolnjuje le z življenjem angažiranega prebivalstva alpske regije, pogodbenic, regij, alpskih omrežij in občin. Učinkovito partnerstvo z našimi info točkami v tem oziru igra ključno vlogo", je še dodal Reiterer.  

Odprtje info točke Alpske konvencije je načrtovano letos jeseni. Dodatne informacije lahko najdete na spletnih straneh naravnega parka Dobrač.

#Info točke
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.