»Alpsko življenje v prehodu« v središču letnega srečanja gorniških vasi

15. letno srečanje gorniških vasi je med 6. in 8. oktobrom v slikovito dolino Villgratental (AT) pripeljalo predstavnike in predstavnice certificiranih vasi in planinskih zvez. Udeleženci in udeleženke so razpravljali o trenutnem dogajanju ter se seznanili z dobrimi praksami na temo »gore in ljudje – alpsko življenje v prehodu«.

 

 

 

 

Več kot 100 sodelujočih je pozdravil Roland Kals (avstrijska planinska zveza), eden od idejnih očetov izvirnih kriterijev za gorniške vasi. V video sporočilu je prisotne nagovorila tudi Leonore Gewessler (avstrijska zvezna ministrica za varstvo podnebja, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo), v živo pa Norbert Totschnig (avstrijski zvezni minister za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in upravljanje voda), Josef Geisler (namestnik guvernerja dežele Tirolske), Wolfger Mayrhofer (namestnik generalne sekretarke Alpske konvencije) in Clemens Matt (generalni sekretar avstrijske planinske zveze).

»Z našega vidika so gorniške vasi še posebno uspešna pobuda za izvajanje Alpske konvencije. En od značilnosti, ki definirajo Konvencijo in koncept gorniških vasi, je celosten pristop, ki v prakso prestavi tri stebre trajnostnosti – okolje, gospodarstvo in družbo,« je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil namestnik generalne sekretarke Alpske konvencije Wolfger Mayrhofer. Nanašajoč se na naslov konference je prav tako poudaril, da so gorniške vasi pozitiven primer ohranjanja alpskih tradicij, ki hkrati daje prostor novemu razvoju.

 

 

 

 

Udeleženci in udeleženke so imeli priložnost to doživeti tudi v praksi tekom ekskurzij. Ena se je osredotočala na obrti v Innervillgratnu (ovčja volna, les, železo, krtače, lokalen mlin in pekarna), druga pa na novo lokalno mesnico v Außervillgratnu, ki je zagotovila nova delovna mesta, skrajšala transportne poti za živali (domače in divje) in ki razvija nove proizvode (»Villgratsko gorsko meso«). Terenski obiski so prikazali, kakšne priložnosti ponuja lokalna in trajnostna proizvodnja ter kako je mogoče uspešno kombinirati tradicijo in inovacije. Sodelujoči so imeli tudi priložnost izkusiti okolico tekom različnih ekskurzij ob koncu konference.

Druga tema srečanja gorniških vasi, ki sta jo obravnavala dva osrednja nagovora, je bila prazne zgradbe in poraba tal. Govora sta poudarila vpliv trenutne intenzivne porabe tal in praznih zgradb ter kako se s tem izzivom spopasti. Govora sta predstavljala uvod v okroglo mizo, kjer so razpravljavci med drugim govorili o aplikaciji protokola Varstvo tal v odnosu do obravnavane teme.

#Obiski#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.