Pogled v leto pred nami na generalni skupščini ALPARC-a

Deveta generalna skupščina ALPARC-a, alpskega omrežja zavarovanih območij, je potekala 22. januarja 2021 preko spleta. Razprave so bile osredotočene na izzive pandemije covid-19 in prihodnje delo ALPARC-a.

Pandemija za zavarovana območja predstavlja dvorezni meč. Po eni strani je v ekološko občutljiva območja pripeljala veliko več obiskovalcev in jih tako dodatno obremenila, hkrati pa je njihova vidnost pomagala dvigniti ozaveščenost javnosti o potrebi po boljšemu varstvu dragocenih gorskih območij.

Še vedno trajajoča zdravstvena kriza je prikazala, kako neločljivo smo ljudje povezani z naravo. Še posebno z vidika pospešene degradacije ekosistemov v Alpah je bolj pomembno kot kadarkoli, da s skupnim glasom ozaveščamo o ključni vlogi biotske raznovrstnosti gora in potrebi po vključitvi njene posebnosti v globalno agendo o biotski raznovrstnosti.

Pestre aktivnosti, pri katerih sodelujemo z ALPARC-om, podpirajo ta cilj in veselimo se nadaljnjega sodelovanja pri implementaciji ciljev Alpske konvencije ter podpori varstva in trajnostnega razvoja alpskih območij.


»Bolj, kot so časi polni izzivov, bolj potrebujemo sodelovanje.«
- Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije

Namen od leta 1995 Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC je izmenjava izkušenj, znanja, tehnik in metod med upravitelji zavarovanih območij v Alpah. Med cilji mreže je tudi vzpostavljanje sodelovanja med upravitelji, da bi dosegli skladno varstvo in sonaraven razvoj Alp v duhu Alpske konvencije (Cilj Mreže je uresničevanje protokola "Varstvo narave in zaščita krajine").

#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.