12 let gorniških vasi – 30 let Alpske konference

Preteli petek je združenje gorniških vasi praznovalo svojo 12. obletnico. Obeležili so jo v Bechtesgadnu (DE), kjer je pred natanko 30 leti potekala prva Alpska konferenca (9.-11. oktober 1989). V tej luči je župan bližnje gorniške vasi Ramsau in gostitelj dogodka izpostavil Alpsko konvencijo kot “odličen sporazum med zaščito in trajnostnim razvojem v alpski regiji”, na katerem temelji filozofija gorniških vasi.

Gorniške vasi so lahko ponosne na veliko stvari: čudovito krajino in naravo, pristno kulturo in predvsem močno voljo ter pripravljenost ljudi na ohranjanje vasi in njihov trajnostni razvoj. Tako so postale zgodba o uspehu na področju izvajanja Alpske konvencije in so zasluženo obravnavane kot primeri delujočega trajnostnega turizma. Dejstvo, da mora turizem v Alpah prevzeti bolj trajnostne vzorce, tako z ekološkega kot tudi z gospodarskega in družbenega vidika, je naloga, ki jo moramo skupaj izvajati turistični sektor, politika, prebivalci in turisti. Gorniške vasi so odličen primer takšnega delovanja.

Generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj je poudarila, kako izjemno je bilo, da so alpske države že pred 30 leti imele akupno vizijo in so na tem področju ukrepale ter jo bile sposobne prenesti v pravno zavezujočo Alpsko konvencijo: “Gorniškim vasem čestitam za nadgrajevanje vizije Alpske konvencije in za to, da so postajajo vse bolj mednarodne. Naj svoje poslanstvo nadaljujejo tudi v prihodnjih letih!”.

#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev#Institucionalni#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.