Zaščita tal v Alpah, quo vadis?

 

Dolgega čakanja je končno konec – končno poročilo ocene Protokola Varstvo tal Alpske konvencije je zdaj na voljo tudi v angleščini! Z obravnavo varstva tal v alpskih državah je začelo ukvarjati že nemško predsedstvo (2015-2016), problematika pa je bila v zadnjih letih intenzivno obravnavana v sklopu niza dogodkov, na primer spletne strokovne ocene ter mednarodnega simpozija.

Poročilo ovrednotenja "Quo vadis soil protectionin the Alps? Final report of the UFOPLAN project" (Varstvo tal v Alpah, quo vadis? Končno poročilo projekta UFOPLAN) jasno izpostavi pomanjkljivosti Protokola Varstvo tal. Čeprav deluje kot kroven pravni instrument, pa se implementacija konkretnih meril, iniciativ in projektov med državami zelo razlikuje. 

Stalni odbor Alpske konvencije zato trenutno preučuje potrebo po vzpostavitvi tematskega delovnega telesa za področje tal. Poleg tega je trenutno avstrijsko predsedstvo organiziralo konferenco na temo ohranjanja mokrišč v Alpah, saj gre za še posebej ogrožen in izjemno pomemben habitat, ki deluje kot ponor ogljika. 

Politiki in javna uprava se morajo zavedati pomembnosti tal kot redkega, a pomembnega naravnega vira, še posebno na območju alpskega loka. Ohranjanje tal je bilo izbrano za glavno temo letošnjega mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC), kjer so naslavljali problematike vladne implementacije zelenih območij v mestno krajino ter vpliv naravnih nesreč na tla in njihovo kakovost. Eden od sklepov parlamenta je usmerjen v dvig zavedanja o varstvu tal v družbi. S tem namenom je bil predlagan program Tla v izobraževanju, dogodkih in razvoju (Soil in Education, Events and Development – S.E.E.D.). 

Trenutne ukrepe na področju varstva tal v Alpah koordinira Akcijska skupina 6 v okviru makroregionalne strategije za Alpe (EUSALP). Akcijsko skupino vodita Stalni Sekretariat Alpske konvencije ter Dežela Koroška, njen namen pa je "ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov".

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.