YPAC v Sloveniji s številnimi posebnimi gosti

Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) se je sestal v Kamniku, Slovenija, med 11. in 15. marcem 2024. Gostila ga je Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra. 

YPAC združuje dijake in dijakinje desetih srednjih šol iz alpskih držav, teme, ki jih obravnavajo, pa so usklajene s prednostnimi področji Alpske konvencije. Dijaki in dijakinje so, razdeljeni v štiri komiteje, razpravljali in predlagali ideje na letošnjo tematiko zavarovanih naravnih območij. 

Vsak izmed štirih komitejev se je osredotočil na eno izmed podtem: biotska raznovrstnost, kakovost življenja, podnebne spremembe in kulturna dediščina. YPAC se je zaključil z generalno skupščino v stavbi Državnega zbora Republike Slovenije v Ljubljani, kjer so dijaki in dijakinje predstavili svoje razprave ter diskutirali in na koncu tudi glasovali o njihovih zaključkih. Sklepi bodo na voljo tu.

Edinstveno pri tokratni izvedbi je, da sta se YPAC-u pridružili še dve alpski mladinski organizaciji, Mladinski svet EUSALP in Mladinski svet CIPRE, ki sta se seznanili z delovanjem YPAC-a in delili svoje izkušnje.

Mladinski parlament v obliki simulacije parlamentarnega delovanja omogoča razprave med mladimi iz različnih alpskih držav in območij o aktualnih temah, ki zadevajo alpski prostor. YPAC omogoča tudi kulturne izmenjave in mreženje med mladimi iz celotnega alpskega prostora.

Da bi poudarili pomen YPAC-a za Alpsko konvencijo in Slovenijo, ki trenutno predseduje Alpski konvenciji, so dijake in dijakinje pozdravili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, Emil Ferjančič, vodja slovenskega predsedstva Alpski konvenciji, Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije, Matej Slapar, kamniški župan, Branislav Rauter, ravnatelj šole, in Jaka Rudolf Vučković, predsedujoči YPAC-u.

Generalna sekretarka Smerkolj je v pozdravnem nagovoru dijakom in dijakinjam dejala: "YPAC je edinstven, saj vam ponuja prostor, kjer lahko v praksi uresničujete načela Alpske konvencije in demokracije nasploh. Je prostor za razprave, diskusije, mreženje in reševanje problemov – pa tudi za sklepanje novih prijateljstev na celotnem območju Alp."

#Mladi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.