Virtualna XVI. Alpska konferenca prinaša konkretne rezultate!

Najpomembnejše politično srečanje Alpske konvencije, Alpsko konferenco, ki se odvije vsaki dve leti, sestavljajo ministri iz osmih alpskih držav, njihovi delegati in visoki predstavniki Evropske unije, ki razpravljajo o ciljih in sprejemajo politične ukrepe za izvajanje Alpske konvencije.

XVI. Alpska konferenca je izgledala precej drugače, kot tiste pred njo, saj se je zaradi trenutne zdravstvene krize v celoti odvijala preko spleta. Kljub temu pa spletni format ministrom in delegatom alpskih držav (Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) in EU, da naslovijo obširen dnevni red.

V okviru XVI. Alpske konference so ministri in visoki predstavniki razpravljali in sprejeli sklepe o temah, ki so ključne za blaginjo alpskega prebivalstva in okolja:

  • Ministri so sprejeli 8. Poročilo o stanju Alp o kakovosti zraka, s čimer so potrdili nujnost spopadanja s tem izzivom v alpskih območjih.
  • Posvetovalni odbor za alpsko podnebje je predstavil Akcijski načrt za podnebje 2.0, ki so ga ministri potrdili in ki vsebuje smernice izvajanja za dosego ciljev Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050.
  • Ministri so potrdili Deklaracijo o vodi, ki naslavlja izzive, kot so varstvo divjih rek in bolj ekonomična raba (redkih) vodnih virov na alpskih ozemljih.
  • Ministri so potrdili tudi Deklaracijo o varstvu biotske raznovrstnosti gora ter njena promocija na mendarodni ravni.

XVI. Alpska konferenca prav tako predstavlja zaključek francoskega predsedovanja Alpski konvenciji in prenos predsedovanja Švici za prihodnji 2 leti. Prioriteta švicarskega predsedstva je podnebje, osredotočili pa se bodo tudi na prostorsko načrtovanje v Alpah.

Generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj: "Pogodbenice, opazovalke in deležniki so bili visoko motivirani za dosego skupnih rešitev na XVI. Alpski konferenci, kljub zahtevnim okoliščinam, zaradi česar je konferenca potekala virtualno. Delo francoskega predsedstva je bilo nagrajeno s potrditvijo 8. Poročila o stanju Alp o kakovosti zraka ter političnih deklaracij o vodah in biotski raznovrstnosti gora, ki so prednostna področja za zagotavljanje zdravja in blaginje alpskega prebivalstva. S konferenco je se tudi zaključilo francosko predsedovanje, ki ga je sedaj za prihodnji dve leti prevzela Švica. Zahvaljujemo se francoskemu predsedstvu in se veselimo sodelovanje s Švico."

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.