Spoznavno srečanje guvernerja Južne Tirolske: trajnostnost in promet

Generalna sekretarka Alenka Smerkolj je 11. februarja zvečer obiskala južnotirolskega guvernerja Arna Kompatscherja, med katerima se je razvila živahna razprava. Med tematikami, ki sta se jih dotaknila, sta izstopala trajnostni razvoj in upravljanje prometa.
Skupna stališča province Južna Tirolska in Alpske konvencije so se hitro razjasnila. Povečano čezmejno sodelovanje v alpski regiji je za obe strani nepogrešljivo in ključno za doseganje trajnostnega razvoja ter z učinkovito upravljanje prometnih tokov. Srečanje je bilo prav tako priložnost za pogovor o političnih prioritetah vlade province Južna Tirolska, ki je v trenutni sestavi še posebno naklonjena trajnostnemu razvoju. Guverner Kompatscher je poudaril ambicije Južne Tirolske, za doseganje podnebne nevtralnosti v osrčju Evrope in Alp, vodilo za to pa je podnebna strategija »Energija-Južna Tirolska 2050«. V tem okviru lahko Alpska konvencija služi kot živ in odprt okvir za nadnacionalno in čezmejno sodelovanje in izmenjavo, je dejala generalna sekretarka Smerkolj.

Južno Tirolsko prečka prometna os evropskega pomena, zato je tukaj upravljanje s prometom izredno pomembna tema. Generalna sekretarka Smerkolj je pozdravila njihova prizadevanja, da na relaciji Tirolska-Južna Tirolska-Trentino v skladu z načeli Alpske konvencije prometne tokove preusmerjajo s ceste na železnico.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.