Spodbujanje zelenega okrevanja

Zagotavljanje in krepitev trajnostnega alpskega življenjskega okolja je stalen cilj Alpske konvencije. Kriza zaradi Covid-19 bo zelo verjetno vplivala na trud, ki smo ga že vložili na področju trajnostnega razvoja. Generalna sekretarka Alenka Smerkolj: »Prepričana sem, da lahko kriza zaradi koronavirusa tudi spodbudi zeleno okrevanje«. Na virtualni seje 7. in 8. julija je Stalni odbor s tem namenom potrdil pomembne vzvode.

Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost sta osrednji temi trenutnih aktivnosti Alpske konvencije. Operacionalizacija Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 s svojimi smernicami za izvajanje naslavlja vedno večje grožnje za alpsko družbo in gospodarstvo, ki izvirajo iz podnebnih sprememb. Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0, ki bo decembra predstavljen na XVI. Alpski konferenci, je tesno povezan z motom »ustvarimo boljši prostor« (Build Back Better) in bo sprožil spremembe vedenja in investicij v zeleno alpsko gospodarstvo, ki bo poleg koristi za ljudi in okolje zmanjšal možnost prihodnjih šokov ter povečal odpornost alpske regije v podobnih situacijah.

Biotska raznovrstnost je še posebej dragocena in ranljiva v Alpah, zaradi podnebnih sprememb in intenzivne turistične industrije pa je postavljena pred preizkušnjo. Alpska konvencija krepi svojo zavezo za odporno alpsko biotsko raznovrstnost z organizacijo spremljajočega dogodka na svetovnem kongresu IUCN, ki bo januarja 2021 potekal v Marseillu. Dogodek pripravlja francosko predsedstvo v sodelovanju s Posvetovalnim odborom za alpsko biotsko raznovrstnost ter opazovalkama ALPARC in UNEP.

Slaba kakovost zraka ogroža zdravje ljudi. Francosko predsedstvo se je zavezalo, da bo to temo poglobljeno obdelalo v 8. Poročilu o stanju Alp. Poročilo analizira mehanizme atmosferskega onesnaževanja, kjer združuje podatke alpskih držav in seznam pametnih rešitev, ki so jih sprejele regionalne in lokalne oblasti v Alpah. Polno poročilo bo predstavljeno na prihajajoči Alpski konferenci.

Na področju kvalitativnega in kvantitativnega upravljanja z vodami je Stalni odbor dal močen signal za pripravo politične deklaracije, ki bo predstavljena na prihahajoči Alpski konferenci. S tem bodo poudarjeni rezultati konference o vodah, ki jo je predsedstvo gostilo v Annecyju, postavljeni pa bodo tudi zgledi za celostno in trajnostno upravljanje z vodami v Alpah.

Poleg tega je Stalni odbor potrdil vlogo Alpske konvencije pri podpiranju trajnostnega turističnega sektorja in zagotavljanje usmeritev podjetjem za okrevanje po sanitarni krizi.

Alenka Smerkolj: »S to virtualno sejo, ki je potekala v štirih alpskih jezikih, je Alpska konvencija naredila pomemben korak k sprejemanju tehnik digitalnih konferenc. Še bolj pomembno pa je, da smo dosegli pomemben napredek k zelenemu alpskemu gospodarstvu in omogočanju dobro oblikovanih politik za okrevanje v luči krize zaradi Covid-19, kar dela alpsko regijo bolj odporno«.

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.