Skrb za planet se začne pri tleh

Zdrava tla so ključ za zmanjšanje in prilagoditev na podnebne spremembe, ohranjanje biotske pestrosti in za doseganje prehranske varnosti, če naštejemo le nekaj najpomembnejših vidikov.  Vsak dan izgubimo ogromne količine zdravih tal. Izguba ni le zaradi naravnih nesreč, ampak je v veliki meri posledica človeške rabe tal. 

To je ena ključnih tematik v Alpah, kjer je razpoložljivost tal še posebno omejena. Številna telesa v širokem okvirju Alpske konvencije naslavljajo tla: pogodbenice Alpske konvencije so izkazale potrebo po ustanovitvi telesa za ukvarjanje s tlemi, Odbor za preverjanje podrobno proučuje tematiko »Varčna raba tal«, Mladinski parlament Alpske konvencije pa razvija postulate mladih o tleh. EUSALP Akcijska skupina 6, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, deluje na štirih področjih, ki se nanašajo na tla, med drugim želijo razviti dogodke za povečanje ozaveščenosti. Drug primer za povečanje ozaveščenosti je naslov »prst leta« v Nemčiji, v letu 2018 je za ta naslov nominirana »alpska prst«. 

Danes praznujemo Svetovni dan prsti. Praznuj z nami in se zavedaj, da nas tla oskrbujejo z različnimi zelo pomembnimi storitvami. Naš planet nas lahko hrani le, če bomo uspešni pri varovanju tal.  

#Mednarodni dnevi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.