Praznovanje stoletja varstva narave v Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park (TNP) je bil ustanovljen leta 1924 kot Alpski varstveni park in je eno izmed najstarejših zavarovanih območij v Evropi. TNP bo v počastitev 100. obletnice v sodelovanju s slovenskim predsedstvom Alpski konvenciji gostil vrsto dogodkov, ki odražajo njegovo bogato zgodovino in osrednje poslanstvo. Spodaj najdete pregled dogodkov.

Med 11. in 14. marcem je v Kamniku potekalo zasedanje Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, ki ga je gostila Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra. Tema letošnjega srečanja so bila zavarovana območja narave. Dijaki in dijakinje desetih srednjih šol iz sedmih alpskih držav so razpravljali o tej temi in štirih podtemah: biotska raznovrstnost, kakovost življenja v Alpah, podnebne spremembe in kulturna dediščina. Strokovnjaki in strokovnjakinje iz TPN-ja so z udeleženci in udeleženkami delili svoje znanje in izkušnje. 100. obletnico je v svojem otvoritvenem nagovoru mladim delegacijam omenila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. 

19. marca je v koordinaciji javnega zavoda TNP pod motom »Kakovost življenja v Alpah za vse« potekala predaja petih električnih vozil občinam Bohinj, Bovec, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin. Avtomobili bodo uporabljeni v javnem prometu za zagotavljanje boljše dostopnosti in povezljivosti za prebivalstvo. Pripomogli bodo tudi k zmanjšanju prometa ter posledično blaženju podnebnih sprememb in boljši kakovosti življenja.

Praznovanje 100. obletnice TNP-ja se bo začelo 31. maja v Trenti. Park, ki nosi ime najvišjega vrha v Sloveniji, pooseblja zavezo Slovenije za varstvo okolja in trajnostni razvoj ter nas spodbuja, da cenimo, varujemo in ohranimo njeno naravo za prihodnje generacije. 

Biotska raznovrstnost je zapisana v genih TNP-ja. Park je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja zavetja za različne vrste, kot so volk, medved in ris, ter za pestro rastlinstvo, vključno z 19 endemičnimi vrstami. TNP bo tako tudi del mednarodne konference na temo biotske raznovrstnosti »Skupno ukrepanje za Alpe – ohranjanje, povezovanje in obnavljanje«. Slovensko predsedstvo Alpski konvenciji pod tem geslom organizira konferenco Alpske konvencije o biotski raznovrstnosti, medtem ko Mednarodni znanstveni komite za preučevanje Alp (ISCAR) organizira znanstveno konferenco ForumAlpinum. Dogodka si bosta sledila eden za drugim med 12. in 14. junijem v Kranjski Gori, udeležencem in udeleženkam pa bosta ponudila vpogled v izzive, s katerimi se soočata biotska raznovrstnost in geopestrost v Alpah.

Botanično bogastvo v in okoli narodnega parka že dolgo navdušuje strokovnjake in navdušence. Ta neverjetna pestrost alpskih rastlinskih vrst bo predstavljena na mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju med 24. majem in 9. junijem, kar sovpada z vrhuncem sezone cvetenja divjih cvetličnih vrst. 

V Bohinjski Bistrici bo 7. junija organizirana tudi otvoritev razstaveKonstruktivne Alpe. Ta potujoča razstava predstavlja nagrajence preteklih izvedb arhitekturnega natečaja za trajnostno gradnjo in obnovo v alpski regiji. Razstava vključuje tudi nekaj primerov iz TNP-ja.

Na isti dan bo potekala tudi projekcija prvega slovenskega celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga. Nemi film je bil posnet v črno-beli tehniki med letoma 1928 in 1929 v Bohinju. 

TNP bo podprl še en mednarodni dogodek, in sicer 8. izvedbo AlpskegaTedna na temo Alpe v naših rokah. Dogodek bo potekal med 23. in 25. septembrom v Novi Gorici, ki predstavlja stičišče kultur in jezikov.

Praznovanje stoletnice se bo zaključilo s strokovnim dogodkom, ki se bo ozrl nazaj na 100 let delovanja narodnega parka. Potekal bo 12. novembra na Bledu.

#Obiski#Novice pogodbenic, opazovalk in partnerjev
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.