Podrobneje o zelenem gospodarstvu v Alpah

Pridružite se nam na vse-alpski konferenci, ki bo potekala 11. maja 2017 v Rosenheim-u v Nemčiji in se podrobneje seznanite z zelenim gospodarstvom v Alpah ter načini njegove ozelenitve. Na dogodku bo predstavljeno šesto Poročilo o stanju Alp (RSA6) vključno s primeri dobrih praks ter izbranimi temami in indikatorji. Eden od zaključkov poročila je tudi, da lahko situacijo na področju zelenega gospodarstva izboljšamo če okrepimo prizadevanja za celostno vključevanje okoljskih in socialnih aspektov v ekonomske politike. Kako? Pridružite se nam na konferenci in aktivno sodelujte pri razvoju novih pristopov in oblikovanju Akcijskega programa za zeleno gospodarstvo. 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.