Opazovanje Zemlje za Alpe

Evropska vesoljska agencija (European Space Agency - ESA) je med 27. in 29. junijem je v Innsbrucku, Avstrija organizirala delavnico “EO4Alps” (Earth observation for the Alps; Opazovanje Zemlje za Alpe), katere cilj je bil oceniti priložnosti za opazovanje in raziskovanje Zemlje ter razvoja na tem področju, kot tudi identifikacija aktivnosti, ki so lahko osnova za prihodnje investicije ESA, ki naslavljajo ključna vprašanja relevantna za Alpsko regijo.

TRezultati delavnice bodo povzeti v poročilu, ki bo vključevalo ključne zaključke in priporočila za nadaljnje raziskovanje potreb Alp. Na osnovi tega bo ESA sprejela naslednje korake glede investiranja v nadaljnje raziskave in razvoj aktivnosti za spodbujanje inovacij v opazovanja Zemlje v Alpski regiji in kasneje leta 2018 začela posebno Alpsko iniciativo.
Markus Reiterer je v svojem govoru poudaril pomen dostopa do izčrpnih podatkov za sprejemanje informiranih odločitev in politik, kot tudi za merjenje vplivov. Sodelovanje na področju raziskav v Alpah je pomembno in pomeni izvajanje člena 3 Alpske konvencije. Prostorske informacije, še posebej takšne, ki so dostopne za celotno območje Alp je izjemno pomembno orodje v mednarodnem kontekstu.
Vzporedno z dogodkom, med 24. junijem in 6. junij poteka tudi srečanje študentkov in mladih znanstvenikov na temo “Earth observation and geospatial information: supporting a sustainable use of alpine ecosystems and water resources” v okviru poletne šole “EO4Alps”. Na prvi dan predavalj je bil poseben sklop namenjen tudi Alpski konvenciji in izzivom alpskega območja. Poletno šolo skupaj organizirata Univerza v Salzburgu, oddelek za geoinformatiko (Z_GIS)  in Skupina za opazovanje Zemlje (GEO) v Salzburgu, Avstrija. 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.