Nove novice

Poglejte nov izvod novic Alpske konvencije in se seznanite z novostmi predsedstva, Sekretariata, naših Delovnih skupin in Platform, kot tudi naših Info-točk in partnerskih organizacij.

Check out the new edition of the Newsletter of the Alpine Convention and discover the updates from the Presidency, the Secretariat, our Working Groups and Platforms as well as our Info-points and Partner organizations.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.