Mednarodni strokovni dialog o gorah in podnebju

V Bonnu (Nemčija) je 5. junija 2024 potekal strokovni dialog o gorah in podnebnih spremembah, ki predstavlja pomemben korak v priznanju posebnega položaja gora pri blaženju pomembnih sprememb in prilagajanju nanje.

Strokovni dialog, o katerem so pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja odločale na svoji zadnji konferenci (UNFCCC COP28), je potekal v okviru 60. zasedanja pomožnih delovnih teles UNFCCC. 

Namen srečanja je bil na mednarodni ravni okrepiti razumevanje učinkov podnebnih sprememb na gore in bližnje skupnosti. Delegacije so nato preučevale možne rešitve za krepitev odpornosti gorskih ekosistemov, vključno z načini za pospešeno podnebno ukrepanje.

Generalna sekretarka Alenka Smerkolj je v skupinski razpravi spregovorila o regionalnih izkušnjah Alpske konvencije. predstavila je temelje Konvencije in aktivnosti na področju podnebnih sprememb, vključno z Alpskim sistemom podnebnih ciljev 2050 in Akcijskim načrtom za podnebje 2.0. Nadalje je orisala, kako ti dokumenti predstavljajo kažipot za prilagajanje in blaženje v Alpah, osredotočajo pa se na medsektorska žarišča, kot so na naravi temelječe rešitve, energija in življenjski slogi.

»To mednarodno strokovno srečanje je pomemben mejnik pri uveljavljanju gora na svetovnem prizorišču. Z veseljem sem predstavila izkušnje Alpske konvencije in razpravljala z mednarodnimi strokovnjaki o vlogi gora pri podnebnem blaženju in prilagajanju,« je dejala generalna sekretarka Smerkolj. 

Alpska konvencija je bila zastopana tudi na spremljevalnem dogodku, ki je bil dan prej organiziran v okviru Partnerstva za gore, in sicer na temo mobilizacije držav Gorskega partnerstva pri obravnavi podnebnih sprememb, na katerem je generalna sekretarka prav tako podal izjavo. Dogodek je bil namenjen ozaveščanju vlad in spodbujanju dialoga med njimi, da bi se vprašanja, povezana z gorami, vključila v Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja.

Ob obeh priložnostih so se predstavniki gorskih držav in mednarodnih organizacij zavzeli za to, da bi strokovni dialog postal stalnica v okviru UNFCCC.

#Mednarodno sodelovanje#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.