Konferenca »MoVe the Alps« - premik k trajnostnemu prometu

Alpe lahko raziskujemo na številne načine – in kolo postaja vedno bolj priljubljeno prevozno stredstvo pri tem raziskovanju. Mednarodna konferenca »MoVe the Alps« o kolesarskem turizmu v alpski regiji je ponudila globlji vpogled v nekatere priložnosti in izzive rastočega področja kolesarskega turizma. Konferenca »MoVe the Alps« je bila tudi prvi večji dogodek v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji 2021–2022.

22. aprila 2021 se je na virtualnem dogodku zbralo več kot 300 udeležencev iz različnih evropskih držav – tako z območja Alp in Karpatov kot tudi od drugod – ki so razpravljali o načinih spodbujanja trajnostnega kolesarskega turizma v Alpah. Govorci so delili svoje poglede na vlogo kolesarskega turizma v alpski regiji z njegovim potencialom za zmanjšanje negativnih učinkov turistične mobilnosti.

Kolesa niso pomembna le za dnevno mobilnost, temveč so tudi vedno bolj pomemben del in dejavnik bolj trajnostnega turizma. Kot oblika mobilnosti lahko kolesarjenje predstavlja alternativo za turistična potovanja do destinacij, po drugi strani pa tudi izboljšuje mobilnost turistov na destinacijah.

Glavna ugotovitev dogodka je bila, da se razvoj kolesarjenja v alpski regiji razvija v pravo smer, vendar bi moral potekati hitreje in biti pravilno usmerjen, da bo lahko zagotovil prispevek k trajnostnemu razvoju.

Govorci so za dosego tega cilja izpostavili naslednje:

  • Vzpostavitev celostne digitalne rešitve, ki zbira vse relevantne informacije za kolesarske počitnice v Evropi, torej vključno z Alpami, bi bila dobra začetna točka. Pri tem obstaja veliko ovir in odprtih vprašanj glede širjenja digitalizacije in še posebej glede dostopnosti in uporabe podatkov.
  • Upoštevanje kolesarjenja pri načrtovanju nove infrastrukture, tako da je pri njenem razvoju kolesarjenje vključeno že od samega začetka načrtovalnega postopka. Naknadno spreminjanje obstoječe infrastrukture z dodajanjem kolesarskih pasov ali mostov je veliko dražje, prav tako pa je te spremembe težje implementirati za nazaj.
  • Potrebno je povečanje upravljanja in financiranja na področju kolesarjenja.

Predstavitve s konference »MoVe the Alps« odražajo dejstvo, da so Alpe privlačna destinacija za obiskovalce s celega sveta. Kolo mora zato služiti kot pomagalo pri raziskovanju lepot in pestrosti Alp, njihove narave in kultur.

Dogodek je ponovno potrdil, da pri rešitvah trajnostne mobilnosti ni potrebe po novih izumih, saj kolo – eno izmed najbolj učinkovitih rešitev – že imamo!

Predstavitve konference »MoVe the Alps« lahko najdete tukaj.

#Obiski
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.