Innsbruck gosti 66. sejo Stalnega odbora

Innsbruck (Avstrija) je gostil 66. seje Stalnega odbora Alpske konvencije in povezane uodne konference Partnerstva alpskih občin za podnebje. Tokrat je bila v središču druga prioriteta Večletnega programa dela (MAP) 2017-2022 – ukrepanje na področju podnebnih sprememb. Pred srečanjem Stalnega odbora je bila organizirana tudi delavnica na temo trajnostnega turizma v Alpah. Vsi segmenti srečanja Stalnega odbora so bili s certifikatom Green Event Tirol certificirani kot “zeleni” dogodek. Drugi dan srečanja smo obeležili tudi 27. obletnico podpisa Alpske konvencije.

Stalni odbor je prediskutiral poročilo Alpskega posvetovalnega odbora za podnebje, ki je v preteklih mesecih pripravil konkretni sistem ciljev Alpske konvencije z ozirom na perspektivo “podnebno nevtralnega območja Alp”. “Climate target system” (sistem klimatskih ciljev) bo predstavljen na prihajajoči XV. Alpski konferenci, ki se bo 4. aprila 2019 prav tako odvijala v Innsbrucku. Izzivi v zvezi z upravljanjem s tveganji naravnih nevarnosti v Alpah so bili obravnavani v predstavitvi in diskusiji o 7. Poročilu o stanju Alp.

Glede na bližajoč iztek mandatov tematskih delovnih teles je Stalni odbor diskutiral o prihajajočih mandatih za obdobje 2019-2020, člani Stalnega odbora pa so govorili tudi o skupnih scenarijih za prihodnji prostorski razvoj alpskega prostora, ki so bili pripravljeni s strani ad-hoc strokovne skupine za prostorsko načrtovanje v okviru projekta “Alpe 2050 – Skupne prostorske perspektive za alpsko območje”. Pod točko dnevnega reda o aktivnostih, povezanih s podnebjem, je Graziano, Martini Barzolai, član italijanske delegacije, izpostavil uničujoče posledice hudih poplav in neviht, ki so v preteklih tednih prizadele več predelov Italije. Prvi podatki kažejo, da je bilo izruvanih več kot 4 milijone jelk in smrek, kar posledično pomeni ogromno izgubo biodiverzitete in prihodka gozdnih gospodarstev. Po mnenju strokovnjakov naj bi popolna obnova gozdov trajala do 300 let.

Nekaj pozornosti je bilo namenjene tudi priložnostim za raziskovanje in razvoj z daljinskim zaznavanjem, ki so se pokazale kot rezultat delavnice EO4Alps v organizaciji Evropske vesoljske agencije (ESA). Predstavnik ESE je poročal o iniciativi EO4Alps, s čimer so pripomogli k plodni izmenjavi idej med ESO in Alpsko konvencijo. Poleg tega je bila  ovrednotena tudi iniciativa CIPRE Youth Alpine Interrail (YOALIN) – alpski Interrail za mlade, ki je številnim mladim dala priložnost enomesečnega potovanja po Alpah z znižano ceno vozovnice. Stalni odbor je poudaril pomembnost trajnostne mobilnosti in vloge angažiranih mladih pri promociji trajnsotsnega načina življenja.

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.