Generalna skupščina EUSALP 2018

 

Generalna skupščina Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP) je v okviru 2. letnega foruma EUSALP potekala 20. novembra 2018 v Innsbrucku. Predstavniki držav in regij EUSALP-a so v Skupni deklaraciji pozdravili Deklaracijo o trajnostni rabi in zaščiti tal (Declaration on sustainable land use and soil protection), ki jo je tekom jeseni pisno podprlo šest alpskih držav ter 20 regij. 

Generalni sekretar ambasador Markus Reiterer je v svoji izjavi poudaril, da je za spopadanje z izzivi v alpski regiji potrebnega več in boljše sodelovanje, poudaril pa je tudi, da bi lahko dosegli večji napredek, če bi bilo sodelovanje med EUSALP-om in Alpsko konvencijo intenzivnejše. Izpostavil je, da je cilj protokola Promet za zmanjšanje negativnih učinkov in tveganj, ki izvirajo iz prometa znotraj in preko Alp, na raven, ki ni škodljiva za ljudi, rastlinstvo in živalstvo ter njihova življenjska okolja, pravno zavezujoč v okviru evropskega in mednarodnega prava. Vprašanje neskladnosti dejanskega stanja s tem ciljem se tako vedno znova pojavlja ob naraščajočem prometu znotraj in preko Alp.

#EUSALP
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.