Izobraževanje v središču 72. seje Stalnega odbora

Stalni odbor Alpske konference se je sestal že drugič letos, tudi tokrat preko spleta. V pozitivnem vzdušju so delegati vseh alpskih držav in Evropske unije ter opazovalk razpravljali o trenutnih prioritetah Alpske konvencije in švicarskega predsedovanja.

Švicarsko predsedstvo je delegate informiralo o stanju izvajanja svojega programa predsedovanja. Program sestavlja načrt v petih točkah, ki je razdeljen v naslednja področja: kolesarski turizem, trajnostna gradnja in renovacija v Alpah, lokalni dogodki za podnebje, alpska mesta in preusmeritev tovornega prometa s ceste na železnico.

Dogodki, ki so že bili organizirani v prvi polovici leta 2021, so se osredotočali na tri izmed teh tem. Konferenca »MoVe the Alps« o trajnostnem kolesarskem turizmu je bila organizirana 22. aprila, prva izvedba Ure za podnebje, ki v ospredje postavlja lokalne aktivnosti za varstvo podnebja, se je odvila 5. junija; konferenca »Constructive Alps« o podnebju prijazni gradnji in renovaciji pa je potekala 9. in 10. junija. Alpska mesta predstavljajo osrednjo temo prihajajoče delavnice za izmenjavo izkušenj o podnebnih ukrepih na lokalni ravni, ki se bo odvila 18. junija.

Na dnevnem redu 72. seje Stalnega odbora je bila tudi tema okoljskega izobraževanja v alpski regiji. Delegati so poslušali predstavitve projektov in programov, ki so trenutno v teku ali pa načrtovani v kratkem in so povezani z mladimi in okoljskim izobraževanjem:

  • Mladi na vrhu, medanarodni projekt, ki ga koordinira ALPARC, združuje skupine mladih, ki se srečajo na zavarovanih območjih in naravnih okoljih širom Alp in Karpatov in med seboj delijo svoje izkušnje gora.
  • Projekt Youth Alpine Interrail YOALIN 125 izbranim mladim poleti omogoča trajnostno potovanje po Alpah z javnim prevozom.
  • Mladinski parlament Alpske konvencije YPAC združuje mlade iz številnih alpskih držav, ki razpravljajo o aktualnih temah v alpski regiji v simulaciji parlamenta. YPAC je letos praznoval svojo 15. obletnico.
  • Program »Umwelt im Unterricht« nemškega ministrstva za okolje je pred kratkim predstavil izobraževalne materiale, kot na primer »tema dneva«.
  • Educ’alpes je omrežje v francoskih Alpah, posvečeno izobraževanju o gorah, ima raznoliko članstvo, ki vključuje učitelje, gorske vodnike in oblikovalce politik.
  • Prvo »Alpine Changemaker Basecamp« bo potekal julija. Mladim med 18. in 30. letom bo ponudil priložnost, da razvijejo svoje ideje in projekte za družbene spremembe in trajnostni razvoj v alpski regiji.

Predstavitvam je sledila živahna razprava, v kateri so pogodbenice in opazovalke spregovorile tudi o nekaterih drugih projektih in primerih okoljskega izobraževanja. Delegati so razpravljali o morebitnih aktivnostih Alpske konvencije, s katerimi bi takšne projekte in programe lahko bolje spodbujali in podprli.

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.