Delovne skupine združujejo moči za kakovostno življenje v Alpah

Predsedniki tematskih delovnih teles Alpske konvencije in drugi predstavniki pogodbenic so se med 30. novembrom in 1. decembrom sestali na skupni delavnici v avstrijskem mestu Mutters, neposredni bližini Innsbrucka.

Delavnico sta skupaj gostili odhajajoče švicarsko in prihajajoče slovensko predsedstvo Alpske konvencije, soorganizirala pa sta jo Slovenija in Stalni sekretariat. Delavnica je bila tudi prvo osebno srečanje predsednikov delovnih skupin od začetka pandemije, saj so tri predhodne delavnice potekale preko spleta.

Namen srečanja je bil, da tematska delovnih teles prispevajo k programu slovenskega predsedstva, zlasti k prihajajočemu Desetemu poročilu o stanju Alp (RSA 10), posvečenemu kakovosti življenja v Alpah, ter spodbuditi sinergije med skupinami ob upoštevanju novega Večletnega programa dela 2023-2030.


Po toplih pozdravnih besedah generalne sekretarke Alenke Smerkolj in predsednika Stalnega odbora Emila Ferjančiča je sledil pregled programa prihodnjega slovenskega predsedstva, vključno s predstavitvijo prednostnima področjema, okoljsko izobraževanje in biotska raznovrstnosti, ter poglobljeno obravnavo RSA 10. Sledila je razprava o osebnih dojemanjih kakovosti življenja, dan pa se je zaključil z neformalno večerjo in mreženjem.

Drugi dan so se udeleženci razdelili v dve skupini. Predstavniki držav so razpravljali o strateških in tehničnih vprašanjih Desetega poročila o stanju Alp, z namenom priprave okvirja za začetek dela ad hoc delovne skupine, zadolžene za njegovo pripravo.

Predsedniki Delovnih skupin pa so sodelovali v dinamični medsebojni izmenjavi, razpravljali o svojih prejšnjih in novih mandatih ter raziskovali možne sinergije med skupinami. Pojavile so se številne zamisli, kot je združevanje predvidenih delavnic o temah skupnega interesa. Eno izmed najbolj pomembnih sporočili delavnice je bilo, da je izrednega pomena, da tematska delovna telesa o svojem delu obveščajo širšo javnost (bodite pozorni na prihajajočo serijo objav na naših družbenih omrežjih v prihajajočem letu!).

»Navdihujoče se je bilo udeležiti delavnic in videti, kako tematska delovna telesa Alpske konvencije gradijo svojo skupnost. Veselim se sodelovanja s predsedniki in člani v prihodnjih dveh letih in njihovega doprinosa k Večletnemu programu dela za trajnostno prihodnost Alp. Prav tako sem zelo vesela, da se oblikuje novo poročilo o stanju Alp, ki obravnava tako pomembno temo, kot je Kakovost življenja v Alpah,« je dejala Alenka Smerkolj.

Dogodek je prejel certifikat »Green Event Tyrol«, saj je bil izveden v skladu s strogimi trajnostnimi merili za prireditve.

#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.