»Biotska raznovrstnost je pod velikim antropičnim pritiskom, vključno s podnebnimi spremembami, vendar je lahko tudi del rešitve blaženja in prilagajanja«

Posvetovalni odbor za alpsko podnebje je našel dva skrbnika za smernice izvajanja na področju biotske raznovrstnosti. To sta Tarik Yaïche (Regionalni direktorat za okolje, razvoj in stanovanja Auvergne-Rhône-Alpes – DREAL AuRA) ter Jérôme Duvernoy (Ministrstvo za ekološki prehod). Pridružite se jima v virtualnem pogovoru in izvedite nekaj novega o njunih aktivnostih in vizijah za biotsko raznovrstnost.

Jérôme: Pozdravljen, Tarik! Če se ne motim, si zaposlen na Regionalnem direktoratu za okolje, razvoj in stanovanja v Lyonu (Francija). Si vodja projekta strategije Vode-zrak-tla in odgovoren za alpske politike. Kateri del tvojih delovnih nalog je povezan z biotsko raznovrstnostjo?

Tarik: Tako je, Jérôme. Pri DREAL Auvergne-Rhône-Alpes delam že od leta 2014. Aktivnosti DREAL, povezane z biotsko raznovrstnostjo, s katerimi se ukvarjam, so se začele, ko sem delal na okoljskem oddelku. Zdaj koordiniram velik del okoljskih politik, katerih cilj je ohranjanje naravnih virov.

In ti, Jérôme, si tako kot jaz zaposlen na Ministrstvu za ekološki prehod, vendar delaš v glavni pisarni. Kako je tvoje delo povezano z biotsko raznovrstnostjo?

Jérôme: Res je. Nahajam se v La Défense, poslovnem središču v bližini Pariza, kjer ima sedež glavna pisarna našega ministrstva. Natančneje, leta 2012 sem se pridružil Nacionalnemu observatoriju za učinke podnebnih sprememb (ONERC), ki je zadolžen za francoske politike prilagajanja. Pri svojem delu se ukvarjam s temami, ki vključujejo tudi biotsko raznovrstnost. Na primer, ONERC redno objavlja tematska poročila in leta 2019 se je to poročilo osredotočalo na podnebno prilagajanje s pomočjo na naravi temelječih rešitev.

Tarik: Hvala Jérôme! V Auvergne-Rhône-Alpes deluje regijski observatorij biotske raznovrstnosti, ki ga financirata DREAL in regija. Njegove misije se izvajajo v koordinaciji tematskih področij [1] s tehnično podporo Francoskega urada za biotsko raznovrstnost. Ta observatorij ponuja priložnost za zbiranje, diseminacijo in promocijo podatkov in pobud, ki se navezujejo na znanje o biotski raznovrstnosti v regiji. To je prav tako uporabno za razvoj zavarovanih območij.

Jérôme: Varstvo biotske raznovrstnosti in krhkih ekosistemov je pomembna tema v Franciji. Alpska konvencija in Akcijski načrt za podnebje pomembno pripomoreta k izvajanju ukrepov na mednarodni ravni v alpski regiji.

 

[1] Nacionalni alpski botanični konservatorij, botanični konservatorij Centralnega masiva, društvo Flavia APE, Liga za zavarovanje ptic in regijska lovska zveza

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.