Alpsko sodelovanje za vode

Voda je dragocen vir, ki ga je treba varovati in z njim upravljati trajnostno, še posebno v luči pritiskov zaradi podnebnih sprememb. Glavni izziv alpskih držav, njihovih regij in občin je zagotoviti zadostno zalogo vode tako za naravo kot tudi za ljudi. Na to se je osredotočala tematska konferenca v Scuolu (Engadin), ki jo je organiziralo švicarsko predsedstvo EUSALP-u, strategiji EU za alpsko regijo.

16. junija 2023 so se udeleženci in udeleženke zbrali v švicarskem mestu Scuol, kjer so prisluhnili razpravam o različnih vidikih prehoda na področju upravljanja voda. Program konference so sestavljali politična okrogla miza, razprava o dobrih praksah varovanja voda ter dve okrogli mizi na temo vode kot naravnega vira. Konferenca se je zaključila s pozivom k ukrepanju s strani štirih predstavnikov in predstavnic mladinskega sveta EUSALP.

Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije, se je udeležila politične okrogle mize. Izpostavila je zakonodajno podlago za razpravo v okviru Alpske konvencije ter pomen sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni na področju upravljanja z vodami.

Okvirna konvencija Alpske konvencije kot cilje na področju upravljanja voda določa ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zdravih vodnih sistemov, izogibanje onesnaževanju jezer in rek ter izkoriščanje vodne energije na način, ki ustreza tako alpskemu prebivalstvu kot tudi okolju. Poleg tega je leta 202 Alpska konferenca sprejela Deklaracijo o celostnem in trajnostnem upravljanju voda v Alpah, ki alpske države med drugim zavezuje k varstvu preostalih naravnih vodotokov v Alpah, spodbujanju prilagajanja na podnebne spremembe na področju naravnih nesreč, ki so povezane z vodami, ter k upravljanju pomanjkanja vode.

»Vzpostavljanje zaupanja med alpskimi institucijami in spodbujanje, da delijo svoje izkušnje in znanje ter se s tem spopadejo s skupnimi izzivi, je ključno. Upravljanje voda je področje, na katerem lahko Alpska konvencija spodbuja dialog in sodelovanje,« je dejala Alenka Smerkolj.

Tematski konferenci je sledila tehnična delavnica o upravljanju voda v organizaciji Akcijske skupine 6, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in Dežela Koroška, ter Akcijske skupine 2. Poudarek je bil na projektih in financiranju v regiji EUSALP. Štirje predstavitve so vključevale satelitsko daljinsko zaznavanje za izboljšanje spremljanja kakovosti voda alpskih jezer, ranljivost gorske živinoreje v primeru suš (ADO – Alpine Drought Observatory), EUREGIO projekt »Rock-me«, ki se osredotoča na odziv skalnih ledenikov na globalno segrevanje, ter omrežje »ASTERS« v francoskih Alpah.

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.